1. (A karvezetõnek - Korach fiainak zsoltára.)

2. Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre, Jákob sorsát jóra fordítottad.

3. Néped bûnét megbocsátottad, minden vétkét betakartad.

4. Méltatlankodásodat visszavontad, haragod tüzét lelohasztottad.

5. Teremts újjá minket, Istenünk, tedd félre neheztelésedet, Szabadítónk!

6. Örökké neheztelni akarsz ránk, átterjed bosszúd minden nemzedékre?

7. Nem akarsz bennünket fölébreszteni, néped már nem ujjonghat többé benned?

8. Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, adj nekünk kegyesen szabadulást!

9. Hadd hallom, mit hirdet az Úr, a mi Istenünk! Valóban, õ a békét hirdeti. Békét népének és minden szentjének, mindenkinek, aki szívbõl megtér hozzá.

10. Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik õt félik, s dicsõség lakik majd földjükön.

11. Az igazság és a hûség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált.

12. A földbõl kisarjad a hûség, az égbõl igazságosság tekint le.

13. Igen, az Úr kiárasztja áldását és földünk meghozza termését.

14. Igazságosság jár elõtte, és béke a lába nyomában.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina