1. (Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó: irgalma örökké tart.

2. Áldjátok az Istenek Istenét: irgalma örökké tart.

3. Áldjátok az Urak Urát: irgalma örökké tart.

4. Csak õ tesz csodát: irgalma örökké tart.

5. Õ alkotta bölcsességében az eget: irgalma örökké tart.

6. Õ teremtette a földet a víz fölé: irgalma örökké tart.

7. Õ teremtette a nagy világítókat: irgalma örökké tart.

8. A napot, hogy kormányozza a nappalt: irgalma örökké tart.

9. A holdat és a csillagokat, hogy kormányozzák az éjt: irgalma örökké tart.

10. Lesújtott Egyiptom elsõszülötteire: irgalma örökké tart.

11. Izraelt kivezette közülük: irgalma örökké tart.

12. Erõs kézzel és fölemelt karral: irgalma örökké tart.

13. Kettéválasztotta a Vörös-tengert: irgalma örökké tart.

14. Középen átvezette Izraelt: irgalma örökké tart.

15. A fáraót és seregét a vízbe taszította: irgalma örökké tart.

16. Népét a pusztába vezérelte: irgalma örökké tart.

17. Nagy királyokat vert meg: irgalma örökké tart.

18. Hatalmas fejedelmeket gyõzött le: irgalma örökké tart.

19. Szichont, az amoriták királyát: irgalma örökké tart.

20. És Ogot, Básán királyát: irgalma örökké tart.

21. Országukat örökségül adta: irgalma örökké tart.

22. Örökségül Izraelnek, az õ szolgájának: irgalma örökké tart.

23. Megemlékezett rólunk szükségünkben: irgalma örökké tart.

24. Megmentett ellenségeinktõl: irgalma örökké tart.

25. Táplálékot ad minden testnek: irgalma örökké tart.

26. Áldjátok az egek Istenét: irgalma örökké tart.

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina