1. Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, mindennél nagyobb vagy! Fönségbe és méltóságba öltözöl,

2. a fény, mint köntös, úgy fog körül. Az eget kifeszíted, mint a sátort,

3. lakóhelyed a vizek fölött rendezted be. A felhõket fogatként használod, a szelek szárnyán szállsz tova.

4. A szeleket követeddé teszed, a haragos villámot szolgáddá.

5. A földet biztos alapra helyezted, nem inog meg az idõk folyamán.

6. Vizek árjával vetted körül, a hegyeket is vizek borították.

7. De parancsodra visszafolytak, s megremegtek mennydörgõ hangodra.

8. A hegyek kiemelkedtek, a völgyek leszorultak arra a helyre, amelyet nekik szántál.

9. Határt szabtál nekik, amit nem lépnek át, nem önthetik el többé a földet.

10. Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.

11. Inni adsz a mezõ vadjainak, a szomjas vadszamár merít belõlük.

12. Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.

13. A hegyeket kamráid vizébõl öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.

14. Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földbõl kenyeret nyerjen,

15. a szívét meg borral vidíthassa hogy az olaj kenetül szolgáljon fejére, s a kenyér erõt kölcsönözzön neki.

16. Az Úr fái is teleszívják magukat, a Libanon cédrusai, melyeket ültetett.

17. A madarak rakják ott fészküket, tetejükön a gólya tanyázik.

18. A zergéé a hegyek magaslata, a borz a sziklák közt rejtõzik.

19. Te alkottad a holdat, hogy az idõt mérje, és a nap is tudja, mikor nyugodjék le.

20. Te hozod a sötétséget és ránk köszönt az éj, s az erdõ vadjai körülhúznak.

21. Az oroszlánkölykök zsákmányért ordítanak, Istentõl követelik táplálékukat.

22. De ha a nap fölkel, mind visszavonulnak, és elrejtõznek a barlangokban.

23. Az ember elindul a munkája után, hogy dolgozzék az est beálltáig.

24. Milyen sokrétû a te mûved, Uram! Mindent bölcsességedben alkottál, s a föld teremtményeiddel van tele.

25. Nézd, mily nagy és széles a tenger, benne az élõlények nyüzsgõ sokasága, kicsi és nagy állatok serege.

26. Rajta járnak a hajók, s ott kóborol a leviatán is, amit teremtettél, hogy a tengerben kergetõzzék.

27. Rád vár minden élõ, hogy ételt adj nekik a kellõ idõben.

28. Megadod nekik, és õk összegyûjtik, kitárod kezed, s eltelnek javakkal.

29. De ha elrejted arcodat, félelem szállja meg õket. Ha megvonod éltetõ erõdet, elpusztulnak és a porba térnek.

30. Ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét.

31. Dicsõség legyen az Úrnak mindörökké, örüljön az Úr mûveinek!

32. Ha letekint a földre, az megremeg, ha megérinti a hegyeket, azok füstölnek.

33. Egész életemben az Úrnak énekelek, zsoltárokkal dicsérem, amíg csak vagyok.

34. Találjon tetszésre nála énekem, hisz az Úrban lelem örömöm.

35. A bûnösök tûnjenek el a földrõl, és ne legyenek többé gonoszok. Áldjad, lelkem, az Urat!

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina