1. (A karvezetõnek a "Jedutun" szerint - Aszaf zsoltára.)

2. Istenhez száll szavam, hozzá kiáltok, Istenhez száll szavam, hogy meghallgasson.

3. Keresem az Urat a szorongatás napján; éjszaka szûntelen hozzá emelem a kezem, lelkemnek nincs vigasztalása.

4. Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem, és eleped a lelkem.

5. Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, s nem tudok szólni.

6. Régmúlt napokra kell gondolnom,

7. a hajdani évekre emlékezem. Az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem:

8. "Eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas?

9. Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret?

10. Isten elfeledte volna a jóságát? Bezárta irgalmát haragjába?"

11. S így szólok: "Az a bánatom, hogy a Magasságbeli jobbja megváltozott."

12. Emlékezem az Úr tetteirõl, gondolkozom a hajdani csodákról.

13. Minden mûvedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem.

14. Isten, szent a te utad! Hol van olyan Isten, mint a mi Istenünk, olyan fölséges?

15. Te vagy az Isten, aki csodát mûvelsz, a pogányok elõtt is feltártad hatalmadat.

16. Erõs karral megszabadítottad népedet, Jákob és József fiait.

17. A vizek láttak téged, Istenem, a vizek láttak és megborzadtak, a hullámok a mélységekig megremegtek.

18. A felhõk bõven öntötték a vizet, a felhõk megdördültek, nyilaid szétrepültek.

19. Mennydörgésed visszhangzott a forgószélben, villámaid beragyogták az egész földet, a föld megingott és megremegett.

20. Utad átvitt a mély tengeren, ösvényeid átszelték a nagy vizeket, s lábadnak nyoma nem volt látható.

21. Mint egy nyájat, néped úgy vezetted Mózes és Áron kezével.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina