aaaaa

1. (Alleluja!) Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erõdítményében!

2. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!

3. Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával!

4. Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral!

5. Dicsérjétek zengõ cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!
“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina