1. (Ének, Korach fiainak zsoltára. A karvezetõnek a "Machalat" szerint énekelni - az eszrachita Heman tanítókölteménye.)

2. Uram, Istenem, nappal hozzád fohászkodom, éjjel színed elõtt panaszkodom.

3. Imám hatoljon fel hozzád, hallgasd meg könyörgésem!

4. Mert a lelkem tele gyötrelemmel, s életem közel van a holtak országához.

5. Azok közé sorolnak, akik sírba szállnak, olyan ember vagyok, ki a végét járja.

6. A halottak közt hagytak, mint kiket legyõztek, s már a sírban vannak: többé nem emlékezel és már gondot sem viselsz rájuk.

7. A sír mélyére vetettél, a sötétségbe, a szakadékba.

8. Súlyosan rám nehezedik haragod, minden hullámod összecsap fölöttem.

9. Barátaimat távol tartod tõlem, borzalommá tettél a szemükben. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok.

10. Szemem elhomályosult a nyomortól. Uram, mindennap téged hívlak, kitárom feléd a kezem.

11. Tán a holtakon akarsz csodát tenni? Fölkelnek még az árnyak, hogy dicsérjenek?

12. A sírban emlegetik még jóságodat, és hûségedet a holtak országában?

13. Felfogják-e csodáidat a sötétségben, és a feledés földjén kegyelmedet?

14. Ám én, Uram, tehozzád kiáltok, már hajnalban eléd száll imám.

15. Miért veted el a lelkemet, Uram, miért rejted el arcodat elõlem?

16. Ifjúkorom óta gyenge vagyok, s fenyeget a halál. Viseltem borzalmaidat és betegeskedtem.

17. Haragod tüze átjárt, a fájdalmak semmivé tettek.

18. Folyvást körülvesznek, mint az áradó víz, mind együtt szorongatnak.

19. Barátomat, bizalmasomat elidegenítetted; már csak a sötétség ölel körül.
Visite nossa livraria“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina