1. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsõséget, kegyelmed és hûséged szerint!

2. Miért mondogatják a pogányok: "Hol van hát Istenünk?"

3. Istenünk az égben és a földön mindent végbevitt, amit csak akart.

4. De az õ bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéznek mûvei.

5. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak,

6. van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem éreznek,

7. van kezük, de nem markolnak, van lábuk, de nem mozdulnak, és torkukon nem jön ki a szó.

8. Ilyenek azok is, akik csinálták õket, s mindnyájan, akik bennük bíznak.

9. De Izrael háza az Úrban bízik, aki gyámola és védõpajzsa.

10. Áron háza az Úrban bízik, aki gyámola és védõpajzsa.

11. Mind, akik félik az Urat, õbenne bíznak, aki gyámoluk és védõpajzsuk.

12. Az Úr gondol velünk - õ adja ránk áldását! Áldja meg Izrael házát, áldja meg Áron házát!

13. Áldja meg azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat egyaránt!

14. Sokasítson meg titeket az Úr, és veletek együtt minden gyermeketek!

15. Áldjon meg benneteket az Úr, aki az eget és a földet teremtette!

16. Az ég az Úr ege, a földet az emberek fiainak adta.

17. Nem a halottak dicsõítik az Urat, nem az, aki leszáll a csendességbe.

18. Hanem mi élõk, mi dicsérjük az Urat, ma és mindenkor.Livros sugeridos


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.