1. El a fost iubit de Dumnezeu şi de oameni: Moise, a cărui amintire este spre binecuvântare.

2. L-a făcut în glorie asemenea cu sfinţii, l-a mărit spre teama duşmanilor.

3. Prin cuvintele lui a făcut să înceteze semnele şi l-a mărit în faţa regilor; a dat prin el porunci pentru poporul său şi i-a arătat gloria lui.

4. În credinţă şi blândeţe l-a sfinţit şi l-a ales dintre toate făpturile.

5. L-a făcut să audă glasul său şi l-a făcut să intre în negură; i-a dat porunci faţă către faţă, legea vieţii şi a cunoaşterii, ca să-l înveţe pe Iacób alianţa şi judecăţile sale, pe Israél.

6. L-a înălţat pe Áaron [să fie] sfânt asemenea lui, fratele său, din tribul lui Lévi.

7. A stabilit cu el o alianţă veşnică şi i-a dat preoţia înaintea poporului; l-a făcut fericit prin podoabe şi l-a încins cu o cingătoare de glorie.

8. L-a îmbrăcat cu o laudă desăvârşită, l-a întărit cu însemnele puterii: pantalonii, mantia şi efodul.

9. A înconjurat [mantia] cu rodii din aur, cu mulţi clopoţei de jur împrejur ca să sune glasul lor la paşii lui şi să facă auzit sunetul ca exemplu spre amintire fiilor poporului său.

10. [L-a îmbrăcat] cu o haină sfântă de aur, din [pânză] stacojie şi purpură, lucrare a celui care brodează, cu pieptarul judecăţii, cu semnele adevărului, cu pânză de in, lucrare a artizanului.

11. Cu pietre preţioase, inscripţionate ca sigiliile, încastrate în aur, lucrare a bijutierului, spre amintire, cu o inscripţie gravată după numărul triburilor lui Israél.

12. [I-a dat] o coroană din aur deasupra turbanului, cu o incizie a sigiliului sfinţeniei, laudă a cinstei, lucrare magnifică, podoabă dorită de ochi.

13. Înaintea lui nu au mai fost lucruri atât de frumoase ca acestea, niciodată nu s-a îmbrăcat vreun străin, în afară de fiii lui şi de nepoţii lui, pentru totdeauna.

14. Jertfele lui sunt arse de tot în fiecare zi, de două ori [pe zi], fără încetare.

15. Moise l-a consacrat şi l-a uns cu untdelemnul sfânt şi aceasta a fost alianţă veşnică pentru el şi pentru descendenţa lui, pentru zilele cât va fi cerul, ca să slujească [Domnului] împreună, să fie preoţi şi să binecuvânteze poporul în numele lui.

16. L-a ales pe el dintre toţi cei vii ca să aducă [daruri] de fructe Domnului, tămâie şi mireasmă spre memorial şi ca să facă ispăşire pentru poporul tău.

17. I-a dat, prin poruncile sale, putere cu privire la regulile de judecată, ca să-l înveţe pe Iacób mărturiile şi, prin legea lui, să-l lumineze pe Israél.

18. Dar s-au ridicat împotriva lui oameni străini, care erau geloşi pe el în pustiu, oameni ai lui Dátan şi Abirám şi adunarea lui Córe, cu mânie şi furie.

19. Domnul i-a văzut şi nu i-a plăcut, i-a nimicit în furia mâniei, a făcut împotriva lor minuni ca să-i distrugă în flacăra focului său.

20. A adăugat pentru Áaron glorie şi i-a dat moştenire: a împărţit pentru el primiţiile primelor roade şi a pregătit mai întâi pâine din belşug.

21. De fapt, ei se hrănesc cu jertfele Domnului pe care i le-a dat lui şi descendenţei sale.

22. Totuşi, el nu va moşteni în ţara poporului şi nu va fi pentru el parte în popor, pentru că „[Domnul] este partea şi moştenirea ta”.

23. Şi Pinhás, fiul lui Eleazár, este al treilea în glorie, pentru că s-a arătat zelos în teama de Domnul şi pentru că a rămas tare atunci când poporul s-a revoltat, pentru bunătatea curajului sufletului său şi pentru că a făcut ispăşire pentru Israél.

24. De aceea, a fost stabilită cu el o alianţă a păcii ca să fie înaintea sfinţilor şi a poporului său şi ca să fie a lui şi a descendenţei lui măreţia preoţiei în veci.

25. A fost şi o alianţă cu Davíd, fiul lui Iése din tribul lui Iúda. Moştenirea regelui este numai din fiu în fiu, dar moştenirea lui Áaron este pentru [toată] descendenţa lui.

26. Să vă dea [Domnul] înţelepciune în inima voastră, ca să judecaţi poporul lui cu dreptate, ca să nu dispară bunurile lor şi gloria lor în generaţiile lor!

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina