1. S-a ridicat Ilíe, profetul, ca un foc şi cuvântul lui ardea ca o torţă.

2. A adus asupra lor foametea şi, în zelul lui, i-a împuţinat.

3. Prin cuvântul Domnului a închis cerul şi tot aşa a făcut să coboare de trei ori foc.

4. Cât de glorificat ai fost, Ilíe, în minunile tale! Cine se va lăuda că este asemenea ţie?

5. Tu l-ai făcut pe mort să se ridice din moarte şi din locuinţa morţilor, prin cuvântul Celui Preaînalt.

6. Tu i-ai făcut pe regi să coboare spre pieire şi pe cei glorificaţi, din patul lor.

7. Tu ai auzit pe Sínai mustrarea şi pe Hóreb, judecăţile răzbunării.

8. Tu ai uns regi spre răsplătire şi profeţi, succesori după tine.

9. Ai fost ridicat într-un vârtej de foc, în carul cu cai de flăcări.

10. Tu ai fost prescris cu mustrări pentru timpurile [viitoare], ca să domoleşti mânia înaintea furiei, ca să întorci inima tatălui către fiu şi să restabileşti triburile lui Iacób.

11. Fericiţi cei care te-au văzut şi au adormit în iubire. Căci şi noi vom trăi.

12. Când Ilíe a fost acoperit de vârtej, Elizéu a fost umplut de duhul lui. În zilele lui nu s-a clătinat în faţa vreunui principe şi nimeni nu l-a dominat.

13. Niciun lucru nu a fost prea mare pentru el şi, în mormânt, trupul său a profeţit.

14. În viaţa lui a făcut minuni şi, la sfârşit, minunate au fost faptele sale.

15. Cu toate acestea, poporul nu s-a convertit şi nu s-au îndepărtat de păcatele lor până când au fost scoşi din ţara lor şi au fost împrăştiaţi pe tot pământul. A rămas popor puţin şi un principe în casa lui Davíd.

16. Unii dintre ei au făcut ceea ce este plăcut, iar alţii au înmulţit păcatele.

17. Ezechía a întărit cetatea sa şi a adus în mijlocul ei apă; a săpat cu fier ceea ce era abrupt şi a construit cisterne pentru apă.

18. În zilele lui, s-a ridicat Senaheríb şi l-a trimis pe Rab-Şaché. [Acesta] a mers şi şi-a ridicat mâna împotriva Siónului şi s-a semeţit în trufia lui.

19. Atunci s-au cutremurat inimile şi mâinile lor şi au suferit precum cele care nasc.

20. Ei l-au invocat pe Domnul cel îndurător, şi-au întins mâinile către el, iar Cel Sfânt i-a ascultat din cer şi i-a eliberat prin mâna lui Isaía.

21. A lovit tabăra asiriénilor şi îngerul lui i-a zdrobit.

22. Ezechía a făcut ceea ce este plăcut Domnului şi a rămas tare pe căile lui Davíd, tatăl lui, pe care i le-a poruncit Isaía, profetul cel mare şi credibil în viziunile sale.

23. În zilele lui, soarele a dat înapoi şi a prelungit viaţa regelui.

24. Prin măreţia duhului a văzut cele din urmă şi i-a mângâiat pe cei care plângeau în Sión.

25. El a arătat cele care vor fi până în veac şi cele ascunse, mai înainte ca ele să fi venit.

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina