1. Fericit este omul care nu a greşit cu gura lui şi care nu are remuşcări din cauza tristeţii păcatelor.

2. Fericit este omul pe care sufletul său nu-l condamnă şi care nu a decăzut de la speranţa lui.

3. Pentru un bărbat meschin, bogăţia nu este bună, iar unui om zgârcit, la ce-i folosesc bogăţiile?

4. Cel care adună [lipsindu-şi] sufletul adună pentru alţii şi din bunurile sale se vor înfrupta alţii.

5. Cel rău cu sine însuşi cu cine va fi bun? Nu se va bucura de bogăţiile sale.

6. Nu este mai rău decât cel zgârcit cu sine şi aceasta este răsplata răutăţii lui.

7. Dacă face bine, o face din nebăgare de seamă, iar la sfârşit va fi dezvăluită răutatea lui.

8. Este rău cel cu ochiul lacom; el îşi întoarce faţa şi trece cu vederea sufletele.

9. Ochiul avar nu se mulţumeşte cu o parte şi nedreptatea rea seacă sufletul.

10. Ochiul rău este invidios şi pe pâine, iar [aceasta] lipseşte de pe masa lui.

11. Fiule, după cât ai, fă-ţi bine ţie însuţi şi adu cu vrednicie oferte Domnului!

12. Aminteşte-ţi că moartea nu va întârzia şi alianţa cu locuinţa morţilor nu ţi-a fost arătată.

13. Înainte să mori, fă-i bine prietenului, fii larg [la inimă] şi dă-i!

14. Nu te abţine de la o zi bună şi să nu-ţi scape partea unei dorinţe bune!

15. Oare nu vei lăsa altuia strădaniile tale şi truda ta, ca să fie împărţite la sorţi?

16. Dă, primeşte şi linişteşte-ţi sufletul, căci nu este în locuinţa morţilor desfătare ca s-o cauţi!

17. Orice făptură se învecheşte ca o haină, o alianţă este din veci: „De moarte vei muri!”.

18. Ca frunza deasă pe un copac înfrunzit, unele cad, iar [altele] înmuguresc, aşa este generaţia din carne şi sânge: una moare şi alta se naşte.

19. Orice lucru care putrezeşte dispare şi cel care l-a făcut va pleca împreună cu el.

20. Fericit este bărbatul care meditează cu înţelepciune şi discută prin inteligenţa sa,

21. care cugetă la căile ei în inima lui şi se gândeşte la cele ascunse ale ei.

22. El va ieşi după ea ca un pândaş şi pe căile ei va sta la pândă.

23. Va spiona prin ferestrele ei şi va asculta de după uşile ei.

24. Va poposi aproape de casa ei şi va fixa ţăruşul în zidurile sale.

25. Îşi va întinde cortul aproape de ea şi va poposi în locuinţa celor buni.

26. Îşi va pune copiii sub protecţia ei şi sub ramurile ei se va cuibări.

27. Va fi ocrotit de către ea de căldură şi va poposi în gloria ei.

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina