1. Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual.

2. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să discerneţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit!

3. Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu vă consideraţi mai mult decât trebuie să vă consideraţi, ci fiecare să aibă despre sine o apreciere [corectă], fiecare după măsura credinţei pe care i-a dat-o Dumnezeu!

4. Căci, după cum într-un singur trup sunt multe membre, însă nu toate membrele au aceeaşi funcţie,

5. tot aşa noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos şi membre unii altora.

6. Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are [darul] profeţiei, [să profeţească] după analogia credinţei;

7. dacă are [darul] slujirii, [să stăruie] în slujire; dacă este învăţător, să-i înveţe pe alţii;

8. dacă are [darul] de a îndemna, să îndemne! Cine dă [să dea] cu simplitate, cine conduce [să o facă] cu grijă, cine face pomană [s-o facă] cu bucurie!

9. Iubirea să fie fără ipocrizie, urâţi răul, ataşaţi-vă de bine,

10. iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii!

11. Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului!

12. [Plini] de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune!

13. Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea!

14. Binecuvântaţi-i pe cei care vă persecută: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi!

15. Bucuraţi-vă cu cei care se bucură şi plângeţi cu cei care plâng!

16. Să aveţi aceleaşi sentimente unii pentru alţii! Nu râvniţi la [funcţii] înalte, ci lăsaţi-vă atraşi de cele modeste! Nu vă consideraţi pe voi înşivă inteligenţi!

17. Nu întoarceţi nimănui răul pentru rău, aveţi în vedere [să faceţi] bine înaintea tuturor oamenilor!

18. Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii!

19. Nu vă faceţi singuri dreptate, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei [lui Dumnezeu], căci este scris: „A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, spune Domnul”.

20. Dimpotrivă, „dacă duşmanului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; căci făcând astfel vei aduna cărbuni aprinşi pe capul lui!”.

21. Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina