1. Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je, nakazi joj lice, raspršuje stanovnike njene.

2. Sveæenik æe biti k'o i narod, gospodar k'o i sluga, gospodarica k'o i sluškinja, prodavaè k'o i kupac, zajmodavac k'o i zajmoprimac, vjerovnik k'o i dužnik.

3. Opustošena æe biti zemlja, opljaèkana sasvim, jer je Jahve odluèio.

4. Zemlja tuži, vene, svijet gine, gasne, nebo sa zemljom propada.

5. Oskvrnjena je zemlja pod žiteljima svojim, jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu, Savez vjeèni razvrgoše.

6. Zato prokletstvo proždire zemlju, okajavaju stanovnici njeni. Zato su sažgani žitelji zemljini i malo je ljudi preostalo.

7. Vino tuguje, loza vene, uzdišu svi što bijahu srca vesela.

8. Prestalo je veselje uz bubnje, zamrla je graja razigrana; umukla je glazba citara.

9. Ne pije se više vino uz pjesmu, ogrknu piæe silovito.

10. Razoren je grad ništavila, zatvoren ulaz svim kuæama.

11. Jauk po ulicama zbog vina, nesta svakog veselja, radost je iz zemlje prognana.

12. Tek pustoš ostade u gradu, u trijeske smrskana su vrata.

13. Jer tako se zbiva na zemlji, meðu narodima, kao kad se oberu masline il' paljetkuje grožðe nakon berbe.

14. Oni glas podižu, klièu od radosti; uznose s mora velièajnost Jahvinu.

15. I na istoku ime Jahve slave oni, na otocima mora ime Jahve, Boga Izraelova.

16. S kraja zemlje èujemo pjesme: "Slava Pravedniku!" Ali ja kažem: "Propadoh! Propadoh! Jao meni! Vjerolomci se iznevjeriše, nevjerom se, vjerolomci, iznevjeriše."

17. Strava, jama, zamka tebi, žitelju zemlje:

18. tko pred glasom strave uteèe u jamu æe upasti; tko se iz jame izvuèe zamka æe ga uhvatit'. Da, otvorit æe se ustave u visini i zatresti zemlji temelji.

19. Zemlja æe se grozno razbiti, zemlja æe se strašno raspuæi, zemlja æe se silno uzdrmati,

20. zemlja æe zateturati poput pijanca, zanjihat se poput kolibe; toliko æe joj otežati bezakonje njeno da æe pasti i neæe više ustati.

21. I dogodit æe se u onaj dan: Jahve æe kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske;

22. bit æe sakupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih dana kažnjeni.

23. Pocrvenjet æe mjesec, postidjet se sunce, jer æe kraljevati Jahve nad Vojskama na gori Sionu i u Jeruzalemu i Slava æe mu sjati pred starješinama.

“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina