1. U ono se vrijeme Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, doðe mu i reèe: "Ovako veli Jahve: 'Uredi kuæu svoju, jer æeš umrijeti, neæeš ozdraviti.'"

2. Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi:

3. "Ah, Jahve, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i uèinio što je dobro u tvojim oèima." I Ezekija briznu u gorak plaè.

4. Tada doðe rijeè Jahvina Izaiji:

5. "Idi i reci Ezekiji: Ovako kaže Jahve, Bog oca tvoga Davida: 'Uslišao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izlijeèit æu te; za tri dana uziæi æeš u Dom Jahvin. Dodat æu tvome vijeku petnaest godina.

6. Izbavit æu tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja. Jest, zakrilit æu ovaj grad!'"

7. Izaija odgovori: "Evo ti znaka od Jahve da æe uèiniti što je rekao:

8. sjenu koja je sišla po stupnjevima Ahazova sunèanika vratit æu za deset stupnjeva natrag." I vrati se sunce deset stupnjeva natrag po stupnjevima po kojima bijaše veæ sišlo.

9. Pjesan Ezekije, kralja judejskoga, kada se razbolio pa ozdravio od svoje bolesti:

10. "Govorio sam: U podne dana svojih ja moram otiæi. Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano za ostatak mojih ljeta.

11. Govorio sam: Vidjet više neæu Jahve na zemlji živih, vidjet više neæu nikoga od stanovnika ovog svijeta.

12. Stan je moj razvrgnut, baèen daleko, kao šator pastirski; poput tkalca moj si život namotao da bi me otkinuo od osnove. Od jutra do noæi skonèat æeš me,

13. vièem sve do jutra; kao što lav mrska kosti moje, od jutra do noæi skonèat æeš me.

14. Poput laste ja pijuèem, zapomažem kao golubica, uzgor mi se okreæu oèi, zauzmi se, jamèi za me.

15. Kako æu mu govoriti i što æu mu reæi? TÓa on je koji djeluje. Slavit æu te sva ljeta svoja, premda s gorèinom u duši.

16. Gospodine, za tebe živjet æe srce moje i živjet æe moj duh. Ti æeš me izlijeèiti i vratiti mi život,

17. bolest æe mi se pretvorit' u zdravlje. Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, za leða si bacio sve moje grijehe.

18. Jer Podzemlje ne slavi te, ne hvali te Smrt; oni koji padnu u rupu u tvoju se vjernost više ne uzdaju.

19. Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas. Otac nauèava sinovima tvoju vjernost.

20. U pomoæ mi, Jahve priteci, i mi æemo pjevati uz harfe sve dane svojega života pred Hramom Jahvinim."

21. Izaija naloži: "Donesite oblog od smokava, privijte mu ga na èir i on æe ozdraviti."

22. Ezekija upita: "Po kojem æu znaku prepoznati da æu uziæi u Dom Jahvin?"

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina