1. Proroštvo o Tiru. Kukajte, laðe taršiške, jer vaša je tvrða razorena! Javljeno im je dok se iz kitimske vraæahu zemlje.

2. Umuknite, stanovnici primorja, trgovci sidonski, kojih su glasnici brodili morem po vodi velikoj.

3. Sjetva Nila, žetva Rijeke, bijaše njegovo bogatstvo. On bijaše sajmište narodima.

4. Stidi se, Sidone, jer more govori: "Ne hvataju me trudovi niti raðam, ne odgajam momaka nit' podižem djevojaka."

5. Uzdrhtat æe Egipæani kad o Tiru vijest èuju.

6. Otplovite u Taršiš, kukajte, stanovnici primorja.

7. Je li to vaš grad veseli što postoji od davnih davnina i noge ga daleko nosile da se ondje naseli?

8. Tko li je to odluèio protiv Tira okrunjenog, kojeg trgovci bijahu knezovi a prekupci odliènici zemlje?

9. Jahve nad Vojskama odluèi tako da osramoti ponosnu slavu, da ponizi sve odliènike zemlje.

10. Obraðuj zemlju, kæeri taršiška, tvoje luke više nema!

11. Ruku svoju Gospod diže na more i kraljevstvima zadrma. Zapovjedi Jahve da se razore tvrðave kanaanske.

12. Rekao je: "Neæeš više klikovati, okaljana djevice, kæeri sidonska!" Ustani i idi u Kitim; ni ondje neæeš imati mira.

13. Evo zemlje kitimske ... podižu se kule opsadne, razaraju utvrde, sve je ruševina.

14. Kukajte, brodovi taršiški, razorena je vaša tvrðava!

15. Dogodit æe se, u onaj dan, da æe Tir biti zaboravljen sedamdeset godina, kao dani jednoga kralja. A poslije sedamdeset godina Tiru æe biti kao bludnici iz pjesme:

16. "Uzmi citaru i skiæi se gradom, bludnice zaboravljena! Sviraj lijepo, pjevaj mnogo, da te se spomenu!"

17. Poslije sedamdeset godina pohodit æe Jahve Tir. I grad æe opet dobivati svoju plaæu bludnièku. Podavat æe se bludu sa svim kraljevstvima svijeta na licu zemlje.

18. Ali æe njegova dobit i plaæa biti posveæena Jahvi; neæe se zgrtati ni èuvati, nego æe njegova dobit biti za one koji prebivaju pred Jahvom da imaju hrane do sita i doliènu odjeæu.

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina