1. A gonosz emberekre ne nézz irigy szemmel, és ne vágyakozz velük együtt lenni!

2. Az ilyenek szíve erõszakot tervez, az ajkuk meg csalárdságot beszél.

3. Házat bölcsességgel lehet építeni, és okossággal kell megszilárdítani.

4. A tudás tölti meg a kamrákat minden jóval, ami drága és kívánatos.

5. Hatalmasabb a bölcs, mint az erõs, az, aki okos, mint a jól megtermett.

6. Számot vetve indíts háborút, sok tanácsadó viszi sikerre az ügyet.

7. A bolondnak a bölcsesség korallból van, s a városkapunál ki sem nyitja a száját.

8. Akinek az esze mindig a gonoszságon jár, azt bajkeverõnek hívják (az emberek).

9. Bûn a balgaságnak gyalázatos tette, s az ember irtózik a gúnyolódótól.

10. Ha elhagyod magad, akkor az erõd gyöngeséggé válik a nélkülözés napján.

11. Mentsd meg, akiket meghalni visznek, hozd vissza, akik úton vannak a halálba!

12. Hogyha azt mondod: "Hisz nem tudtunk róla!", aki a szíveket vizsgálja, az látja. Aki a lelked fölött õrködik, az tudja, és a tette szerint fizet az embernek.

13. Egyél, fiam, mézet, mivelhogy az jó, és mert a lépesméz édes a torkodnak.

14. Ilyen a bölcsesség ismerete a lelkednek, hogyha szert tettél rá, biztos a jövõd, és nem hiúsul meg a reménységed.

15. Ne lesd, mint a gonosz, az igaznak házát, és ne pusztítsd el a nyugvóhelyét!

16. Mert az igaz fölkel, ha hétszer esik is, de a gonosztevõk esése végzetes.

17. Hogyha ellenséged elbukik, ne örülj, ne ujjongjon szíved, amikor elbotlik.

18. Hátha meglát az Úr és elítél érte, tõle meg elfordítja a haragját!

19. A gonosztevõk miatt ne gerjedj haragra, és a gonoszok miatt ne bosszankodj!

20. Mert nincsen jövõje a gonosztevõnek, és a gonoszoknak lámpása kialszik!

21. Fiam, tiszteld az Urat és a királyt; sem egyik, sem másik ellen ne lázadj fel!

22. Mert hirtelen pusztulás jöhet tõlük, és megsemmisíthet váratlanul mind a kettõ.

23. Ezek a szavak is bölcsektõl származnak: Ítélkezéskor nem jó részre hajolni.

24. Aki a bûnöshöz így szól: "Igazad van!", azt szidják és átkozzák a népek.

25. De akik megfeddik, azok boldogulnak, és a jókívánság áldása száll rájuk.

26. Olyan, mintha ajka megcsókolt volna, aki válaszában õszintén szól hozzád.

27. Vállalkozásodat alapozd meg odakinn, készítsd elõ kinn a szántóföldön, s aztán fogj hozzá házat építeni.

28. Ok nélkül ne tégy más ellen tanúságot! Ne vezess félre senkit az ajkaddal!

29. Ne mondd: "Ahogy õ tett, úgy teszek én is, megfizetek neki tetteihez mérten."

30. Egy tohonya ember földje mellett jártam, és egy ostoba ember szõlejénél.

31. Már teljesen fölverte a gyom, az egész felszínét bozót borította, és romokban hevert a kõkerítés.

32. Jól megnéztem, aztán eltöprengtem rajta, és ezt a tanulságot szûrtem le belõle:

33. Csak egy kicsit aludj, csak egy kicsit szunnyadj még, csak egy kicsit pihentesd a karodat,

34. akkor a szegénység, mint az útonálló, és a nélkülözés, mint a koldus, rád tör.

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina