1. Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto.

2. Spotykają się bogacz i nędzarz - Pan obydwu jest Stwórcą.

3. Rozważny zło widzi i odwraca się, nierozważni tam idą - i szkodę ponoszą.

4. Owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i życie.

5. Ciernie, sidła na drodze złoczyńcy, kto życia strzeże, ten od nich jest z dala.

6. Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości.

7. Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik.

8. Kto sieje zło, zbiera nieszczęście, kij jego gniewu przepadnie.

9. Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym.

10. Przepędź szydercę, a kłótnia ustąpi, ucichnie zatarg i potwarz.

11. Kto kocha czystych sercem, kto ma wdzięk na wargach - przyjacielem króla.

12. Oczy Pana strzegą rozsądku, a niweczą mowy wiarołomcy.

13. Leniwy mówi: Lew jest na drodze: zginę na środku ulicy.

14. Usta żon cudzych są dołem głębokim: na kogo Pan się gniewa, ten tam wpadnie.

15. W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd.

16. Uciskać biedaka - to jego bogacić, bogacza wspierać - to wtrącać go w biedę.

17. Słowa Mędrców. Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców, nakłoń swe serce ku mojej nauce,

18. bo dobrze, gdy w sercu je chowasz, gdy stale je widać na twoich wargach.

19. Byś ufność swą w Panu pokładał, chcę wskazać ci dzisiaj twoją drogę.

20. Czy już nie pisałem tobie trzy razy [słów pełnych] rad i wskazań,

21. by cię nauczyć prawości i prawdy, byś wiernie zdał sprawę temu, kto cię posłał?

22. Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem, nie uciskaj w bramie biednego,

23. bo Pan rzecznikiem ich sprawy, wydrze On życie tym, co ich krzywdzą.

24. Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z człowiekiem porywczym,

25. byś do dróg jego nie przywykł i nie zgotował pułapki na swe życie.

26. Nie bądź z tych, co dają porękę, co ręczą za [cudze] długi.

27. Jeżeli nie masz czym zapłacić, po co mają łóżko zabrać spod ciebie?

28. Nie przesuwaj starej miedzy, ustalonej przez twoich przodków.

29. Widzisz biegłego w swoim zawodzie? Będzie on stał przed obliczem królów, a nie przed ludźmi prostymi.


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina