1. Profeţie despre Tir. „Gemeţi, corăbii din Tarşíş! Din cauza devastării, nu mai este nicio casă: venind din ţara Chitím, le-a fost dezvăluit [aceasta].

2. Amuţiţi, locuitori ai coastei, negustorii Sidónului care trec peste mare te-au umplut!”.

3. Pe ape mari, sămânţa din Egipt, secerişul Râului era venitul său. [Tírul] era piaţa neamurilor!

4. „Ruşinează-te, Sidónule! Căci aşa vorbeşte marea, tăria mării: «Nu am avut durerile naşterii şi nu am născut; nu am ridicat feciori şi nu am crescut fecioare».

5. Cum s-a auzit despre Egipt, vor tremura când se va auzi despre Tir:

6. «Treceţi spre Tarşíş, gemeţi, locuitori ai coastei!

7. Aceasta este [cetatea] voastră veselă, ale cărei origini sunt în zilele de demult? Picioarele ei o vor duce să locuiască departe.

8. Cine a plănuit aceasta împotriva Tírului, el care era încununat, ai cărui negustori erau căpetenii şi ai cărui comercianţi erau [oameni] de seamă ai pământului?».

9. Domnul Sabaót a plănuit să umilească trufia oricărei frumuseţi şi să-i umilească pe toţi [oamenii] de seamă ai pământului.

10. «Străbate-ţi ţara ca [malurile] Râului, fiică din Tarşíş! Nu mai este portul».

11. Domnul şi-a întins mâna asupra mării, a făcut să tremure împărăţiile; a poruncit împotriva Canaánului, să-i fie nimicite fortăreţele.

12. Şi a zis: «Nu te vei mai veseli, fecioară dezonorată, fiică a Sidónului. Ridică-te, treci la Chitím, dar nici acolo nu vei afla odihnă!».

13. Iată, ţara caldéilor, acest popor nu mai este! Asíria a fost destinată fiinţelor din pustiu. Şi-au ridicat turnuri, dar au fost abătute cetăţile ei, au fost prefăcute în ruină.

14. «Gemeţi, corăbii din Tarşíş, căci a fost devastată fortăreaţa voastră!».

15. În ziua aceea, Tírul va fi dat uitării timp de şaptezeci de ani – sunt zilele unui rege – dar la sfârşitul celor şaptezeci de ani, Tírul va deveni precum cântecul desfrânatei.

16. «Ia harpa, înconjoară cetatea, tu, desfrânată dată uitării! Cântă cu măiestrie, înmulţeşte cântările ca să-şi aducă aminte de tine».

17. După şaptezeci de ani, Domnul va vizita Tírul şi [Tírul] se va întoarce la câştigul său. Se va desfrâna cu toate împărăţiile lumii de pe faţa pământului.

18. Plata şi câştigul lui vor fi consacrate Domnului; nu vor fi strânse şi nici depozitate, căci plata lui va fi pentru cei care locuiesc înaintea Domnului ca să mănânce şi să se sature şi să aibă veşminte alese”.

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina