1. Domnul stăpâneşte: să tremure popoarele; el şade peste heruvimi: să se cutremure pământul.

2. Mare este Domnul în Sión şi preaînălţat peste toate popoarele.

3. Să laude numele tău mare şi înfricoşător, pentru că este sfânt!

4. Regele puternic iubeşte judecata: tu ai stabilit ceea ce este drept, tu exerciţi în Iacób judecata şi dreptatea.

5. Preînălţaţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru, prosternaţi-vă la picioarele scaunului său [de domnie], căci el este sfânt!

6. Moise şi Áaron, dintre preoţii lui, şi Samuél, dintre cei care invocau numele Domnului, îl chemau pe Domnul şi el le răspundea.

7. El le-a vorbit din coloana de nor, iar ei au păzit mărturiile lui şi hotărârea pe care le-a dat-o.

8. Doamne Dumnezeul nostru, tu le-ai răspuns: ai fost pentru ei un Dumnezeu care iartă, dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor.

9. Preînălţaţi-l pe Domnul Dumnezeul nostru şi adoraţi-l pe muntele lui cel sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina