1. Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul! Cei fără de prihană se cuvine [să-i înalţe cântare de] laudă.

2. Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa; cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde!

3. Cântaţi-i o cântare nouă, cântaţi cu măiestrie şi cu strigăte de veselie!

4. Căci drept este cuvântul Domnului şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.

5. El iubeşte dreptatea şi judecata; pământul este plin de bunătatea Domnului.

6. Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile şi prin suflarea gurii, lui toate oştirile lor.

7. El adună ca într-un burduf apele mării şi pune în vistierii abisurile.

8. Să se teamă de Domnul tot pământul, în faţa lui să tremure toţi locuitorii lumii!

9. Căci el a spus şi toate s-au făcut, el a poruncit şi toate au fost create.

10. Domnul destramă planurile neamurilor, el zădărniceşte gândurile popoarelor;

11. dar planul Domnului rămâne în veci şi gândurile inimii sale, din generaţie în generaţie.

12. Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire!

13. Domnul priveşte din ceruri, el îi vede pe toţi fiii oamenilor.

14. Din locuinţa lui sfântă, îi cercetează pe toţi locuitorii pământului.

15. El singur a plăsmuit inimile lor şi le înţelege toate faptele.

16. Regele nu se salvează prin mulţimea armatei, nici cel viteaz nu scapă prin marea [lui] putere.

17. Nu ajunge calul pentru a da mântuire şi cu toată puterea lui nu poate mântui.

18. Iată, ochii Domnului sunt [îndreptaţi] spre cei care se tem de el, spre cei care nădăjduiesc în mila lui,

19. ca să scape de la moarte sufletul lor şi să-i hrănească în timp de foamete!

20. Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul; pentru că el este scutul şi apărătorul nostru,

21. pentru că în el se va bucura inima noastră şi în numele lui cel sfânt ne-am pus nădejdea.

22. Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, după cum şi noi am sperat în tine!

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina