1. Al lui Davíd. Când s-a prefăcut nebun înaintea lui Abimélec şi, fiind alungat de la acesta, a plecat.

2. alef Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, lauda lui va fi fără încetare în gura mea.

3. bet Să se laude sufletul meu în Domnul! Să audă cei umili şi să se bucure!

4. ghimel Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine, să înălţăm numele lui împreună!

5. dalet L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns şi m-a eliberat de orice teamă.

6. he Priviţi la el şi veţi fi luminaţi şi feţele voastre nu se vor ruşina!

7. zain Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale.

8. het Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el şi-i scapă [din primejdie].

9. tet Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, fericit omul care îşi caută refugiu în el!

10. iod Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el!

11. kaf Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.

12. lamed Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, vă voi învăţa frica de Domnul!

13. mem Cine este omul care doreşte viaţa, care doreşte zile multe ca să vadă binele?

14. nun Fereşte-ţi limba de răutate şi buzele de vorbirea înşelătoare!

15. samec Îndepărtează-te de rău şi fă binele, caută pacea şi urmeaz-o!

16. ain Ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechea lui [ia aminte] la strigătele lor!

17. peh Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.

18. ţade Când [cei drepţi] strigă, Domnul îi aude şi-i scapă din strâmtorarea lor.

19. qof Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită şi-i mântuieşte pe cei cu duhul mâhnit.

20. reş Multe rele [se abat] peste cel drept, dar Domnul îl eliberează din toate.

21. sin El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, niciunul dintre ele nu va fi zdrobit.

22. Tau Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, iar cei care-l urăsc pe cel drept vor fi vinovaţi.

23. Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi, nu vor fi pedepsiţi cei care-şi caută refugiu în el!

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina