1. Lamentare. A lui Davíd. Pe care a cântat-o Domnului din cauza lui Cuş din Beniamín.

2. Doamne Dumnezeul meu, în tine mi-am căutat refugiu. Mântuieşte-mă de toţi urmăritorii mei şi eliberează-mă,

3. ca nu cumva să-mi sfâşie viaţa ca leul, să nu mă zdrobească fără ca cineva să mă salveze!

4. Doamne Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aceasta, dacă este nedreptate în mâinile mele,

5. dacă am răspuns prietenului meu cu rău şi fără motiv mi-am jefuit vrăjmaşul,

6. atunci duşmanul să-mi urmărească viaţa şi să mă ajungă şi să culce la pământ viaţa mea şi cinstea mea în praf să o arunce! Sélah

7. Ridică-te, Doamne, în mânia ta, înalţă-te împotriva furiei asupritorilor mei şi scoală-te, Dumnezeul meu, la judecata pe care ai rânduit-o!

8. Adunarea neamurilor să te înconjoare: întoarce-te asupra ei din înălţime!

9. Domnul judecă popoarele; judecă-mă, Doamne, după dreptatea şi după neprihănirea care este în mine!

10. Pune capăt răutăţii celor nelegiuiţi şi întăreşte-l pe cel drept tu, care cercetezi inimile şi rărunchii, Dumnezeule [prea]drept!

11. Ajutorul meu este la Dumnezeu, cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

12. Dumnezeu este un judecător drept, care se poate indigna în fiecare zi.

13. Oare nu-şi ascute din nou sabia, îşi întinde arcul şi ţinteşte?

14. Îşi pregăteşte armele morţii şi îşi încinge săgeţile în foc!

15. Iată, cel rău a urzit fărădelegea, a zămislit silnicia şi a dat naştere minciunii!

16. A săpat groapă şi a adâncit-o şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.

17. Se întoarce răutatea lui asupra capului său şi pe creştetul lui coboară violenţa.

18. Îl voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui şi voi cânta numele Domnului Preaînalt.

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina