1. Maestrului de cor. Psalm. Al lui Davíd.

2. Când a venit la el profetul Natán, după ce păcătuise cu Batşéba.

3. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!

4. Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu!

5. Căci recunosc fărădelegea mea şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit şi ce-i rău înaintea ta am făcut. De aceea, tu eşti drept în sentinţele tale şi nepărtinitor în judecăţile tale.

7. Căci, iată, în nelegiuire m-am născut şi în păcat m-a zămislit mama mea!

8. Iată, ţie îţi place adevărul în adâncul [inimii], fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!

9. Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada!

10. Fă să aud [un cuvânt] de bucurie şi veselie şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta!

11. Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele, şi şterge toate nelegiuirile mele.

12. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi un duh statornic înnoieşte înăuntrul meu!

13. Nu mă alunga de la faţa ta şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine!

14. Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!

15. Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.

16. Mântuieşte-mă de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, şi limba mea va preamări dreptatea ta!

17. Doamne, deschide-mi buzele şi gura mea va vesti lauda ta!

18. Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute şi, chiar dacă ţi-aş aduce, arderile de tot nu te-ar mulţumi.

19. Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul umil, inima căită şi umilă, Dumnezeule, n-o dispreţui!

20. În bunătatea ta, [Doamne], fă bine Siónului şi reclădeşte zidurile Ierusalímului!

21. Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de dreptate, arderile de tot şi ofrandele; atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina