1. Aleluia! Cântaţi Domnului un cântec nou, lauda lui în adunarea credincioşilor săi!

2. Să se bucure Israél de creatorul său, să tresalte de bucurie fiii Siónului pentru regele lor!

3. Să laude numele lui în dansuri, să-i cânte psalmi cu tamburina şi cu harpa!

4. Căci Domnului îi place de poporul său şi-i încoronează pe cei umiliţi cu mântuire.

5. Să tresalte de bucurie, în glorie, credincioşii lui, să [scoată] strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6. Gura să le fie [plină] de laudele Domnului; şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,

7. ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi pedeapsă asupra popoarelor;

8. ca să-i lege pe regii lor în lanţuri şi pe nobilii lor, în cătuşe de fier,

9. ca să facă cu ei judecata [care a fost] scrisă; aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. Aleluia!

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina