1. Psalm. Al lui Davíd. Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului glorie şi putere,

2. aduceţi Domnului gloria numelui său! Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei [sale]!

3. Glasul Domnului este peste ape, Dumnezeul slavei tună; Domnul este peste apele multe.

4. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului e plin de măreţie.

5. Glasul Domnului despică cedrii, Domnul zdrobeşte cedrii Libánului

6. şi face să salte Libánul ca un viţel, iar Sirión, ca un pui de zimbru.

7. Glasul Domnului revarsă flăcări de foc,

8. glasul Domnului cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul Cádeş.

9. Glasul Domnului face cerboaicele să nască, despoaie pădurile şi, în lăcaşul său [sfânt], toţi îi cântă gloria.

10. Domnul stă peste potop, Domnul stăpâneşte în veci ca rege.

11. Domnul va da tărie poporului său, Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina