1. Al lui Davíd. alef Nu-i invidia pe cei care fac răul şi nu fi gelos pe cei care săvârşesc nedreptatea!

2. Căci se usucă îndată ca iarba şi ca verdeaţa câmpului se ofilesc.

3. bet Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa!

4. ghimel Caută-ţi bucuria în Domnul şi el îţi va da după cererile inimii tale!

5. Încredinţează-i Domnului calea ta şi încrede-te în el, şi el va duce la îndeplinire!

6. El va face să răsară dreptatea ta ca lumina şi judecata ta, ca [soarele] la amiază.

7. dalet Stai în tăcere înaintea Domnului şi aşteaptă-l; nu-l invidia pe cel care are reuşită în drumul său, pe omul care urzeşte viclenie!

8. he Renunţă la mânie, depărtează de la tine furia, nu te aprinde, ca să nu faci răul!

9. Fiindcă cei ce fac rele vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moşteni pământul.

10. waw Încă puţin şi cel rău nu va mai fi; te vei uita după locul lui şi nu-l vei mai găsi.

11. Dar cei sărmani vor moşteni pământul şi se vor bucura de multă pace.

12. zain Cel nelegiuit unelteşte împotriva celui drept şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui.

13. Domnul însă râde de el, căci vede că i-a venit ziua.

14. het Cei nelegiuiţi scot sabia, îşi încordează arcul, ca să-l doboare pe cel umilit şi sărac, ca să-i sfâşie pe cei care urmează căi drepte.

15. Dar sabia lor le va intra în inimă şi arcurile lor se vor frânge.

16. tet Mai bun e puţinul celui drept decât bogăţia multă a celor nelegiuiţi,

17. căci braţele celor nelegiuiţi vor fi zdrobite, dar sprijinul celor drepţi este Domnul.

18. iod Domnul cunoaşte zilele celor neprihăniţi, moştenirea lor este veşnică.

19. Ei nu rămân de ruşine în timpul cel rău şi în zilele de foamete sunt săturaţi.

20. kaf Fiindcă cei nelegiuiţi vor fi nimiciţi şi duşmanii Domnului ca podoaba câmpului vor trece, ca fumul se vor risipi.

21. lamed Cel nelegiuit împrumută şi nu dă înapoi, dar cel drept se îndură şi dăruieşte.

22. Căci cei binecuvântaţi de el vor moşteni pământul, iar cei blestemaţi de el vor fi nimiciţi.

23. mem Paşii omului sunt stabiliţi de Domnul şi-l însoţeşte cu iubire pe cărarea vieţii.

24. Când [omul] se clatină, nu cade, căci Domnul îl ţine de mână.

25. nun Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar n-am văzut să fie părăsit cel drept, nici urmaşii lui să cerşească pâine.

26. Ziua întreagă, el se milostiveşte şi dă cu împrumut şi descedenţa lui va fi spre binecuvântare.

27. samec Îndepărtează-te de rău şi fă binele şi vei avea o casă pentru totdeauna!

28. Căci Domnul iubeşte judecata şi nu-i părăseşte pe credincioşii săi, ain pe veci îi va ocroti şi descendenţa celor nelegiuiţi va fi nimicită.

29. Cei drepţi vor moşteni pământul şi-l vor locui pentru totdeauna.

30. peh Gura celui drept exprimă înţelepciunea şi limba lui rosteşte judecata.

31. Legea Dumnezeului său este în inima lui şi paşii lui nu şovăie.

32. ţade Nelegiuitul îl pândeşte pe cel drept, căutând să-l omoare;

33. dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui şi nu-l va condamna când va fi judecat.

34. qof Aşteaptă-l pe Domnul şi păzeşte calea lui şi el te va înălţa ca să moşteneşti pământul, şi tu vei vedea când vor fi nimiciţi păcătoşii!

35. reş L-am văzut pe cel nelegiuit triumfând şi ridicându-se ca un cedru înverzit;

36. a trecut şi, iată, nu [mai] este, l-am căutat şi nu l-am [mai] aflat.

37. sin Priveşte la cel fără prihană, uită-te la cel drept, căci omul păcii are parte de urmaşi!

38. Cei fărădelege însă vor dispărea împreună, urmaşii celor nelegiuiţi vor fi nimiciţi.

39. tau Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul, el este ocrotitorul lor în timpul strâmtorării.

40. Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează, îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte, pentru că şi-au căutat refugiu în el.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina