1. Maestrului de cor. Al fiilor lui Córe. Psalm.

2. Toate popoarele, bateţi din palme, aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!

3. Căci Domnul Preaînalt este înfricoşă- tor, mare rege peste tot pământul.

4. El a supus popoarele sub stăpânirea noastră şi neamurile, sub picioarele noastre.

5. A ales pentru noi moştenire mândria lui Iacób, pe care îl iubeşte.

6. Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.

7. Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i! Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i!

8. Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul, cântaţi-i cu măiestrie.

9. Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri, Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt.

10. Nobilii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Abrahám. Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el se înalţă cu măreţie.

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina