1. Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale, care umblă în legea Domnului.

2. Fericiţi sunt cei care păzesc mărturiile lui şi-l caută din toată inima.

3. Ei n-au săvârşit fărădelege şi umblă pe căile sale.

4. Tu ai dat orânduirile tale, ca să fie păzite cu grijă.

5. O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi hotărârile tale!

6. Atunci nu mă voi ruşina dacă voi fi privit toate poruncile tale.

7. Te voi lăuda cu inimă cinstită, învăţând judecăţile tale drepte.

8. Vreau să păstrez hotărârile tale, nu mă lăsa în părăsire! II (bet)

9. Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale? Numai păzind cuvintele tale.

10. Te caut din toată inima; nu lăsa să mă abat de la poruncile tale!

11. Păstrez în inimă cuvintele tale, ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12. Binecuvântat eşti, Doamne; învaţă-mă hotărârile tale!

13. Vestesc cu buzele mele toate judecăţile gurii tale.

14. Mă bucur pe calea mărturiilor tale, mai mult decât de orice bogăţie.

15. Meditez la poruncile tale şi am sub ochi căile tale.

16. Hotărârile tale sunt desfătarea mea şi nu voi uita cuvântul tău. III (ghimel)

17. Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă şi să păzesc cuvântul tău!

18. Deschide-mi ochii ca să văd faptele minunate ale legii tale!

19. Eu sunt străin pe pământ: să nu ascunzi de mine poruncile tale!

20. Sufletul meu se consumă întruna de dorul judecăţilor tale.

21. Tu îi mustri pe cei făţarnici și pe cei blestemaţi care se abat de la poruncile tale.

22. Ia de la mine ocara şi batjocura, căci am păzit mărturiile tale!

23. Chiar dacă cei puternici se pun împotriva mea, totuşi, slujitorul tău meditează la hotărârile tale.

24. Mărturiile tale sunt desfătarea mea, [îndreptările] tale sunt sfătuitorii mei. IV (dalet)

25. S-a lipit de ţărână sufletul meu: fă-mă să trăiesc după cuvântul tău!

26. Eu îţi fac cunoscute cărările mele şi tu îmi răspunzi: învaţă-mă hotărârile tale!

27. Fă-mă să înţeleg calea orânduirilor tale şi voi cugeta la faptele tale minunate!

28. Îmi plânge sufletul de supărare: ridică-mă, după cuvântul tău!

29. Ţine departe de mine calea minciunii şi dăruieşte-mi legea ta!

30. Am ales calea fidelităţii, mi-am propus [să urmez] judecăţile tale.

31. M-am alipit de mărturiile tale, Doamne, să nu mă faci de ruşine!

32. Alerg pe calea poruncilor tale, pentru că ai lărgit inima mea. V (he)

33. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor tale şi o voi păzi până la sfârşit!

34. Fă-mă să pricep, ca să păzesc legea ta, şi o voi păzi din toată inima!

35. Călăuzeşte-mă pe calea poruncilor tale, căci pe ea mi-am găsit plăcerea!

36. Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, şi nu spre [dorinţa] de câştig!

37. Întoarce ochii mei, ca să nu vadă deşertăciunea, şi fă-mă să trăiesc pe calea ta!

38. Împlineşte faţă de slujitorul tău cuvântul tău, care este pentru cei ce se tem de tine!

39. Îndepărtează ocara care mă înspăimântă, pentru că judecăţile tale sunt bune!

40. Iată, eu doresc orânduirile tale: fă-mă să trăiesc în dreptatea ta! VI (waw)

41. Să ajungă la mine îndurarea ta, Doamne, şi mântuirea ta, după cuvintele tale!

42. Atunci voi răspunde celor care mă defăimează, căci mi-am pus încrederea în cuvântul tău.

43. Tu să nu iei niciodată din gura mea cuvântul adevărului, căci sper în judecăţile tale!

44. Voi păzi de-a pururi legea ta, în veci şi pentru totdeauna.

45. Voi umbla cu îndrăzneală, deoarece caut orânduirile tale.

46. Voi vorbi despre mărturiile tale în faţa regilor şi nu mă voi ruşina.

47. Bucuria mea sunt poruncile tale, pe care le iubesc.

48. Voi ridica mâinile mele către poruncile tale, pe care le iubesc, şi voi cugeta la hotărârile tale. VII (zain)

49. Adu-ţi aminte de cuvântul [dat] slujitorului tău, prin care m-ai făcut să sper!

50. Aceasta e mângâierea mea în mizeria mea: căci cuvântul tău îmi dă viaţă.

51. Nişte făţarnici mă batjocoresc peste măsură, dar eu nu mă abat de la legea ta.

52. Mi-am adus aminte, Doamne, de judecăţile tale cele din veac şi mi-am găsit mângâierea.

53. Sunt cuprins de furie din cauza celor nelegiuiţi, care părăsesc legile tale.

54. Cântări sunt pentru mine hotărârile tale în casa în care nu sunt decât un străin.

55. Mi-am amintit noaptea de numele tău, Doamne, şi am păzit legea ta.

56. Acesta e [rostul] meu: să urmez orânduirile tale. VIII (het)

57. Am zis: partea mea, Doamne, este să păzesc cuvintele tale.

58. Am căutat faţa ta din toată inima, arată-ţi îndurarea faţă de mine după cuvântul tău!

59. Am cercetat cărările mele şi mi-am întors paşii spre mărturiile tale.

60. Mă grăbesc şi nu vreau să întârzii să păzesc poruncile tale.

61. Laţurile celor nelegiuiţi m-au înconjurat, dar eu nu uit de legea ta.

62. În miez de noapte mă ridic ca să te laud pentru judecăţile tale drepte.

63. Sunt prieten cu toţi cei care se tem de tine şi cu cei care păzesc orânduirile tale.

64. Plin este pământul, Doamne, de îndurarea ta, învaţă-mă îndreptările tale! IX (tet)

65. Ai făcut bine slujitorului tău, Doamne, după cuvântul tău.

66. Învaţă-mă îndurarea, prudenţa şi ştiinţa, pentru că am rămas fidel în poruncile tale!

67. Înainte de a fi fost umilit, umblam pe căi greşite, acum însă păzesc cuvântul tău.

68. Tu eşti bun şi faci binele, învaţă-mă hotărârile tale!

69. Cei făţarnici mă calomniază, dar eu voi păzi orânduirile tale din toată inima.

70. S-a întărit ca seul inima lor, dar desfătarea mea este legea ta.

71. Este bine pentru mine că am fost umilit, ca să învăţ hotărârile tale.

72. Mai bună este pentru mine legea gurii tale decât mii de [lucruri] din aur şi argint. X (iod)

73. Mâinile tale m-au făcut şi m-au stabilit; fă-mă să înţeleg şi voi învăţa poruncile tale!

74. Cei ce se tem de tine mă vor vedea şi se vor bucura, căci mi-am pus [toată] speranţa în cuvintele tale.

75. Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte şi întru fidelitate m-ai umilit.

76. Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere, după cuvântul [dat] slujitorului tău!

77. Să vină asupra mea îndurările tale şi voi fi viu, căci legea ta îmi este desfătare!

78. Să fie făcuţi de ruşine cei făţarnici, căci cu minciună m-au asuprit, iar eu voi cugeta la orânduirile tale!

79. Să se întoarcă spre mine cei care se tem de tine şi cei care cunosc mărturiile tale!

80. Inima mea să fie neprihănită în hotărârile tale, ca să nu fiu făcut de ruşine! XI (kaf)

81. Sufletul meu tânjeşte după mântuirea ta, în cuvântul tău mi-am pus [toată] speranţa.

82. Mi s-au sfârşit ochii în aşteptarea promisiunii tale şi spun: „Când mă vei mângâia?”.

83. Am ajuns ca un burduf [aşezat] la fum, dar nu am uitat de hotărârile tale.

84. Câte sunt zilele slujitorului tău? Când vei judeca oare pe cei ce mă urmăresc?

85. Cei făţarnici au săpat groapă înaintea mea; ei nu sunt după legea ta.

86. Toate poruncile tale sunt fidelitate; pe nedrept m-au urmărit: vino în ajutorul meu!

87. Puţin [a lipsit] să mă şteargă de pe pământ, dar nu am părăsit orânduirile tale.

88. După îndurarea ta, dă-mi viaţă şi voi păzi mărturiile gurii tale. XII (lamed)

89. Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci, neschimbat în cer.

90. Fidelitatea ta dăinuie din generaţie în generaţie; tu ai întemeiat pământul şi el se menţine.

91. După judecăţile tale, [totul] dăinuie [până astăzi], căci toate te slujesc pe tine.

92. Dacă legea ta n-ar fi fost desfătarea mea, atunci poate că aş fi pierit în mizeria mea.

93. În veci nu voi uita orânduirile tale, căci prin ele mi-ai dat viaţă.

94. Eu sunt al tău, mântuieşte-mă, căci am căutat orânduirile tale!

95. Cei nelegiuiţi mă aşteaptă ca să mă distrugă, dar eu vreau să pricep mărturiile tale.

96. Văd că tot ce-i desăvârşit are margini, poruncile tale însă sunt nemărginite. XIII (mem)

97. Cât de mult iubesc legea ta, Doamne, toată ziua meditez la ea!

98. Poruncile tale mă fac mai înţelept decât duşmanii mei, pentru că întotdeauna sunt cu mine.

99. Sunt mai chibzuit decât toţi învăţătorii mei, deoarece cuget la mărturiile tale.

100. Am mai multă pricepere decât bătrânii, pentru că păzesc orânduirile tale.

101. Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului, pentru a păzi cuvântul tău.

102. Nu mă abat de la judecăţile tale, pentru că tu însuţi mă înveţi.

103. Cât de plăcute sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele! [Ele sunt mai dulci] decât mierea pentru gura mea.

104. Am căpătat pricepere din orânduirile tale, de aceea, urăsc orice cale a minciunii. XIV (nun)

105. Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele.

106. Am jurat şi voi împlini [jurământul]: să păzesc judecăţile tale cele drepte.

107. Am fost umilit, Doamne, peste măsură, fă-mă să trăiesc, după cuvântul tău!

108. Ofranda gurii mele să-ţi fie bineplăcută, Doamne, şi învaţă-mă judecăţile tale!

109. Sufletul meu este în mâinile mele totdeauna şi nu am uitat de legea ta.

110. Mi-au întins nelegiuiţii cursă, dar n-am rătăcit de la orânduirile tale.

111. Mărturiile tale sunt moştenirea mea în veci, ele sunt desfătarea inimii mele.

112. Îmi plec inima, ca să împlinească hotărârile tale: aceasta este răsplata mea pentru veşnicie. XV (samec)

113. Urăsc oamenii prefăcuţi, legea ta eu o iubesc.

114. Tu eşti locul meu de refugiu şi scutul meu, mi-am pus [toată] speranţa în cuvântul tău.

115. Îndepărtaţi-vă de la mine, toţi nelegiuiţii! Eu voi păzi poruncile Dumnezeului meu.

116. Fii sprijinul meu, după cuvântul tău, ca să trăiesc, şi nu mă fă de ruşine din cauza nădejdii mele!

117. Susţine-mă, şi voi fi mântuit şi-mi voi găsi neîncetat bucuria în hotărârile tale!

118. Tu îi dispreţuieşti pe toţi cei care se îndepărtează de la hotărârile tale, pentru că planurile lor sunt doar minciună.

119. Tu-i consideri cenuşă pe toţi nelegiuiţii pământului: de aceea am iubit mărturiile tale.

120. Îmi tremură carnea de frica ta şi mă tem de judecăţile tale. XVI (ain)

121. Am făcut judecată şi dreptate, nu mă da [pe mâna] celor care mă asupresc!

122. Ia sub ocrotirea ta binele slujitorului tău, ca să nu fiu asuprit de cei făţarnici!

123. S-au sfârşit ochii mei [în aşteptarea] mântuirii tale şi a promisiunii dreptăţii tale.

124. Poartă-te cu slujitorul tău după îndurarea ta şi învaţă-mă hotărârile tale!

125. Eu sunt slujitorul tău, fă-mă să înţeleg şi voi cunoaşte mărturiile tale!

126. E timpul, Doamne, ca să intervii, căci au încălcat legea ta.

127. De aceea, eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, mai mult decât aurul curat.

128. De aceea găsesc drepte toate orânduirile tale şi urăsc orice cale a minciunii. XVII (peh)

129. Mărturiile tale sunt minunate, de aceea, sufletul meu le păzeşte cu fidelitate.

130. Explicarea cuvintelor tale dă lumină şi pricepere celor nepricepuţi.

131. Îmi deschid gura, căci ard de sete, pentru că sunt însetat de poruncile tale.

132. Îndreaptă-ţi faţa spre mine şi îndură-te, după judecata celor care iubesc numele tău!

133. Fă statornici paşii mei după cuvântul tău şi să nu aibă putere asupra mea nicio nelegiuire!

134. Scapă-mă de oprimarea omului şi voi păzi orânduirile tale!

135. Luminează-ţi faţa pentru slujitorul tău şi învaţă-mă hotărârile tale!

136. Şiroaie de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că legea ta ei n-au păzit-o. XVIII (ţade)

137. Tu eşti drept, Doamne, şi nepărtinitoare este judecata ta.

138. Cu dreptate ai poruncit mărturiile tale şi în toată fidelitatea.

139. Pe mine, zelul mă consumă, pentru că asupritorii mei au uitat cuvintele tale.

140. Cuvântul tău este încercat în foc şi slujitorul tău îl iubeşte.

141. Sunt mic şi dispreţuit, dar nu uit orânduirile tale.

142. Dreptatea ta este dreptate în veac şi legea ta este adevăr.

143. Necazul şi strâmtorarea m-au găsit, dar poruncile tale sunt desfătarea mea.

144. Mărturiile tale sunt veşnic drepte, fă-mă să le înţeleg, ca să trăiesc! XIX (qof)

145. Am strigat din toată inima mea: răspunde-mi, Doamne, şi voi păzi hotărârile tale!

146. Am strigat către tine, mântuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile tale!

147. Odată cu ivirea zorilor am strigat, îmi pun speranţa în cuvântul tău.

148. Îmi deschid ochii înainte de străjile de noapte, ca să meditez la cuvintele tale.

149. Ascultă-mi glasul, Doamne, după îndurarea ta, fă-mă să trăiesc, după judecata ta!

150. Urmăritorii se apropie de mine cu viclenie; se îndepărtează de legea ta.

151. Dar tu, Doamne, eşti aproape şi toate poruncile tale sunt adevăr.

152. De mult timp am cunoscut mărturiile tale, că le-ai statornicit pentru vecie. XX (reş)

153. Vezi umilirea mea şi salvează-mă, pentru că nu am uitat de legea ta!

154. Apără-mi cauza şi răscumpără-mă, fă-mă să trăiesc, după cuvântul tău!

155. Mântuirea e departe de cei nelegiuiţi, pentru că nu caută hotărârile tale.

156. Multe sunt îndurările tale, Doamne, fă-mă să trăiesc, după judecăţile tale!

157. Sunt mulţi urmăritorii şi asupritorii mei, dar eu nu mă îndepărtez de mărturiile tale.

158. I-am văzut pe cei trădători şi m-a cuprins dezgustul, pentru că nu păzesc cuvântul tău.

159. Iată, eu am iubit orânduirile tale, Doamne, fă-mă să trăiesc, după îndurarea ta!

160. Temelia cuvântului tău este adevărul, pentru vecie orice judecată a ta este dreaptă. XXI (sin)

161. Fără temei mă urmăresc cei puternici, dar inima mea se teme numai de cuvântul tău.

162. Eu tresalt de bucurie pentru cuvântul tău, precum cel care a găsit o comoară mare.

163. Urăsc şi mi-e silă de minciună, însă iubesc legea ta.

164. De şapte ori pe zi îţi aduc laudă pentru judecăţile tale drepte.

165. Cei care iubesc legea ta [se bucură] de multă pace, nicio piedică nu le stă în cale.

166. Aştept mântuirea ta, Doamne, şi împlinesc poruncile tale.

167. Sufletul meu păzeşte mărturiile tale şi le iubeşte nespus de mult.

168. Păzesc orânduirile şi mărturiile tale toate căile mele sunt înaintea mea. XXII (tau)

169. Să ajungă strigarea mea, Doamne, înaintea feţei tale, dă-mi înţelegere, potrivit cuvântului tău!

170. Să vină rugăciunea mea în faţa ta, după cuvântul tău, eliberează-mă!

171. Buzele mele să vestească lauda ta, căci tu mă înveţi hotărârile tale!

172. Să cânte limba mea cuvintele tale, căci toate poruncile tale sunt drepte!

173. Mâna ta să-mi vină în ajutor, căci am ales orânduirile tale!

174. Suspin de dor, Doamne, după mântuirea ta şi legea ta este desfătarea mea.

175. Să trăiască sufletul meu şi să te laude, judecăţile tale îmi vor veni în ajutor!

176. Am rătăcit ca o oaie care s-a pierdut, caută-l pe slujitorul tău, căci nu am uitat poruncile tale!

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina