1. El a fost iubit de Dumnezeu şi de oameni: Moise, a cărui amintire este spre binecuvântare.

2. L-a făcut în glorie asemenea cu sfinţii, l-a mărit spre teama duşmanilor.

3. Prin cuvintele lui a făcut să înceteze semnele şi l-a mărit în faţa regilor; a dat prin el porunci pentru poporul său şi i-a arătat gloria lui.

4. În credinţă şi blândeţe l-a sfinţit şi l-a ales dintre toate făpturile.

5. L-a făcut să audă glasul său şi l-a făcut să intre în negură; i-a dat porunci faţă către faţă, legea vieţii şi a cunoaşterii, ca să-l înveţe pe Iacób alianţa şi judecăţile sale, pe Israél.

6. L-a înălţat pe Áaron [să fie] sfânt asemenea lui, fratele său, din tribul lui Lévi.

7. A stabilit cu el o alianţă veşnică şi i-a dat preoţia înaintea poporului; l-a făcut fericit prin podoabe şi l-a încins cu o cingătoare de glorie.

8. L-a îmbrăcat cu o laudă desăvârşită, l-a întărit cu însemnele puterii: pantalonii, mantia şi efodul.

9. A înconjurat [mantia] cu rodii din aur, cu mulţi clopoţei de jur împrejur ca să sune glasul lor la paşii lui şi să facă auzit sunetul ca exemplu spre amintire fiilor poporului său.

10. [L-a îmbrăcat] cu o haină sfântă de aur, din [pânză] stacojie şi purpură, lucrare a celui care brodează, cu pieptarul judecăţii, cu semnele adevărului, cu pânză de in, lucrare a artizanului.

11. Cu pietre preţioase, inscripţionate ca sigiliile, încastrate în aur, lucrare a bijutierului, spre amintire, cu o inscripţie gravată după numărul triburilor lui Israél.

12. [I-a dat] o coroană din aur deasupra turbanului, cu o incizie a sigiliului sfinţeniei, laudă a cinstei, lucrare magnifică, podoabă dorită de ochi.

13. Înaintea lui nu au mai fost lucruri atât de frumoase ca acestea, niciodată nu s-a îmbrăcat vreun străin, în afară de fiii lui şi de nepoţii lui, pentru totdeauna.

14. Jertfele lui sunt arse de tot în fiecare zi, de două ori [pe zi], fără încetare.

15. Moise l-a consacrat şi l-a uns cu untdelemnul sfânt şi aceasta a fost alianţă veşnică pentru el şi pentru descendenţa lui, pentru zilele cât va fi cerul, ca să slujească [Domnului] împreună, să fie preoţi şi să binecuvânteze poporul în numele lui.

16. L-a ales pe el dintre toţi cei vii ca să aducă [daruri] de fructe Domnului, tămâie şi mireasmă spre memorial şi ca să facă ispăşire pentru poporul tău.

17. I-a dat, prin poruncile sale, putere cu privire la regulile de judecată, ca să-l înveţe pe Iacób mărturiile şi, prin legea lui, să-l lumineze pe Israél.

18. Dar s-au ridicat împotriva lui oameni străini, care erau geloşi pe el în pustiu, oameni ai lui Dátan şi Abirám şi adunarea lui Córe, cu mânie şi furie.

19. Domnul i-a văzut şi nu i-a plăcut, i-a nimicit în furia mâniei, a făcut împotriva lor minuni ca să-i distrugă în flacăra focului său.

20. A adăugat pentru Áaron glorie şi i-a dat moştenire: a împărţit pentru el primiţiile primelor roade şi a pregătit mai întâi pâine din belşug.

21. De fapt, ei se hrănesc cu jertfele Domnului pe care i le-a dat lui şi descendenţei sale.

22. Totuşi, el nu va moşteni în ţara poporului şi nu va fi pentru el parte în popor, pentru că „[Domnul] este partea şi moştenirea ta”.

23. Şi Pinhás, fiul lui Eleazár, este al treilea în glorie, pentru că s-a arătat zelos în teama de Domnul şi pentru că a rămas tare atunci când poporul s-a revoltat, pentru bunătatea curajului sufletului său şi pentru că a făcut ispăşire pentru Israél.

24. De aceea, a fost stabilită cu el o alianţă a păcii ca să fie înaintea sfinţilor şi a poporului său şi ca să fie a lui şi a descendenţei lui măreţia preoţiei în veci.

25. A fost şi o alianţă cu Davíd, fiul lui Iése din tribul lui Iúda. Moştenirea regelui este numai din fiu în fiu, dar moştenirea lui Áaron este pentru [toată] descendenţa lui.

26. Să vă dea [Domnul] înţelepciune în inima voastră, ca să judecaţi poporul lui cu dreptate, ca să nu dispară bunurile lor şi gloria lor în generaţiile lor!

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina