1. Mudar sin sluša naputak oèev, a podsmjevaè ne sluša ukora.

2. Od ploda usta svojih uživa èovjek sreæu, a srce je nevjernika puno nasilja.

3. Tko èuva usta svoja, èuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.

4. Uzaludna je žudnja lijenèine, a ispunit æe se želja marljivih.

5. Pravednik mrzi na lažljivu rijeè, a opaki goji mržnju i sramotu.

6. Pravda èuva pobožna, a opake grijeh obara.

7. Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.

8. Otkup života bogatstvo je èovjeku; a siromah ne sluša opomene.

9. Svjetlost pravednièka blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se.

10. Oholost raða samo svaðu, a mudrost je u onih koji primaju savjet.

11. Naglo steèeno bogatstvo išèezava, a tko sabire pomalo, biva bogat.

12. Predugo oèekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.

13. Tko rijeè prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaæu dobiva.

14. Pouka mudraèeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti.

15. Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je.

16. Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošæu.

17. Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje.

18. Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doæi æe do èasti.

19. Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.

20. Druži se s mudrima, i postat æeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.

21. Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima.

22. Valjan èovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo èuva pravedniku.

23. Izobilje je hrane na krèevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde.

24. Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.

25. Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.Livros sugeridos


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.