1. Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobaniem Jego - ciężarek uczciwy.

2. Przyszła wyniosłość - przyszła i hańba, u ludzi skromnych jest mądrość.

3. Uczciwość kieruje prawymi, a wiarołomnych zgubi ich nieprawość.

4. W dzień gniewu bogactwo jest bez pożytku, sprawiedliwość wyrywa ze śmierci.

5. Prawość niewinnego równa mu drogę, a zły przez swoją złość upada.

6. Sprawiedliwych ratuje ich prawość, żądza - pułapką nieprawych.

7. Nadzieja grzesznika znika przy śmierci, oczekiwanie przewrotnych przepada.

8. Sprawiedliwy - wyrwany z udręki, zamiast niego wpada w nią nieprawy.

9. Niegodziwy ustami chce zabić bliźniego, lecz przenikliwość prawych wybawia.

10. Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi, a woła z radości, gdy giną nieprawi.

11. Błogosławieństwem prawych wznosi się miasto, usta występnych je burzą.

12. Niemądry, kto bliźnim pogardza, lecz rozumny umie [o nim] milczeć.

13. Obmówca chodząc wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie.

14. Z braku rządów naród upada, wybawienie, gdzie wielki doradca.

15. Kto za drugiego ręczy, w zło wpadnie, kto poręczać nie lubi - bezpieczny.

16. Sławy dostąpi urocza kobieta, do majątku dochodzą odważni.

17. Miłosierny dobrze czyni sobie, a okrutnik dręczy samego siebie.

18. Nieprawy otrzyma zysk zawodny, pewna nagroda dla siewcy prawości.

19. Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś goni za grzechem - do śmierci.

20. Obrzydłe dla Pana są serca przewrotne, On tych miłuje, których droga prawa.

21. Na pewno zło nie ujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych ocaleje.

22. [Czym] w ryju świni złota obrączka, [tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku.

23. Pragnieniem prawych jest tylko dobro, oczekiwaniem złych ludzi jest gniew.

24. Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.

25. Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.

26. Naród przeklina kryjących swe zboże, błogosławi zaś tych, co je sprzedają.

27. Kto dobrze czyni - pragnie łaski [Boga], kto dąży do zła - ono go dosięgnie.

28. Kto ufa bogactwu - upadnie, jak liście zazielenią się prawi.

29. Kto dom swój niepokoi - wiatr odziedziczy, a głupiec będzie sługą mądrego.

30. Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.

31. Jeśli prawego zapłata w podziemiu, tym więcej grzesznika i niegodziwego.

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina