1. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu.

2. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:

3. Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię.

4. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku.

5. Okrąg nieba sama obeszłam i przechadzałam się po głębi przepaści.

6. Na falach morza, na ziemi całej, w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie.

7. Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć - szukałam w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać.

8. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!

9. Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.

10. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam.

11. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.

12. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

13. Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach Hermonu.

14. Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan.

15. Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon i aspalat pachnący, i miłą woń wydałam jak mirra wyborna, jak galbanum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku.

16. Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje - gałęzie chwały i wdzięku.

17. Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa. (8p) Jam matka pięknej miłości i bogobojności, i poznania, i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy. We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty.

19. Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!

20. Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie - nad plaster miodu.

21. Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.

22. Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą.

23. Tym wszystkim jest księga przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako dziedzictwo plemionom Jakuba. (4p) Nie przestawajcie być mocni w Panu, przylgnijcie zaś do Niego, aby was umocnił. Pan wszechmocny jest Bogiem jedynym, a poza Nim nie ma Zbawcy. Przyobiecał Dawidowi, słudze swemu, wzbudzić z niego króla bardzo mocnego i na stolicy majestatu siedzącego na wieki.

25. Zalewa ono mądrością jak Piszon i jak Tygrys w dniach nowych płodów;

26. obficie napełnia rozumem jak Eufrat i jak Jordan w czasie żniw;

27. wylewa naukę jak Nil lub Gichon w czasie winobrania.

28. Pierwszy nie skończył go poznawać, podobnie ani ostatni do dna go nie zgłębił,

29. gdyż myśl jego pełniejsza jest niż morze, a rada głębsza niż Wielka Otchłań.

30. Ja zaś jestem jak odnoga rzeki i jak wodociąg, co sprowadza wodę do ogrodu.

31. Powiedziałem: Nawodnię mój ogród i nasycę moją rolę. Oto moja odnoga stała się rzeką, a rzeka moja - morzem.

32. Nadto sprawię, że nauka świecić będzie jak zaranie i ukaże się jak najdalej.

33. Owszem, wyleję naukę jak proroctwo i przekażę ją pokoleniom na wieki.

34. Patrzcie, że nie tylko dla siebie samego się natrudziłem, lecz także i dla tych wszystkich, którzy jej szukają.

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina