1. Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki.

2. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć?

3. Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?

4. Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. (5p) Zdrojem mądrości jest słowo Boże na wysokości, a drogi jej - to przykazania wieczne.

6. Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? (7p) Wiedza mądrości komuż została objawiona i któż pojął jej mnogie doświadczenie.

8. Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie.

9. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła,

10. na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył.

11. Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia.

12. Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie.

13. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.

14. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.

15. Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.

16. Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi.

17. Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swymi płodami.

18. Koroną mądrości - bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie.

19. A Pan ją przejrzał, policzył. Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał, i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają.

20. Korzeń mądrości to bać się Pana, a gałęzie jej - długie życie. (1p) Bojaźń Pańska oddala grzechy, a kto się jej trzyma odwraca gniew.

22. Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony , przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem.

23. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.

24. Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.

25. W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę.

26. Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy.

27. Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana, a w wierności i łagodności ma On upodobanie.

28. Bądź posłuszny bojaźni Pana i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym!

29. Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi!

30. Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Pan odkryje wszystkie twe tajniki i pośród zgromadzenia cię poniży, dlatego że nie zbliżyłeś się do bojaźni Pańskiej, a serce twe pełne jest zdrady.
Visite nossa livraria“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina