Encontrados 9 resultados para: przebaczenie

  • Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu. (Księga Wyjścia 32, 30)

  • i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili służbę w Namiocie Spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara, w wypadku gdyby sami zbliżali się do przybytku. (Księga Liczb 8, 19)

  • Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara. (Księga Mądrości 6, 6)

  • Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny poniesie krzywdę, jeszcze sam poprosi o przebaczenie. (Mądrość Syracha 13, 3)

  • Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają, (Mądrość Syracha 17, 29)

  • Zobaczył On i wie, że koniec ich godny litości i dlatego pomnożył swoje przebaczenie. (Mądrość Syracha 18, 12)

  • Zanim sąd wydasz, zbadaj siebie samego, a w godzinę obrachunku znajdziesz przebaczenie. (Mądrość Syracha 18, 20)

  • Synu zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej i za poprzednie swe grzechy proś o przebaczenie! (Mądrość Syracha 21, 1)

  • Pinchas, syn Eleazara, trzeci w rzędzie sławnych przez to, że gorliwość okazał w bojaźni Pańskiej i gdy lud się zbuntował, stanął twardo dzięki szlachetnej odwadze swej dusz, "i" uzyskał przebaczenie dla Izraela. (Mądrość Syracha 45, 23)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina