1. Pamięć o Jozjaszu - to zmieszane kadzidło, przygotowane pracą tego, kto robi wonności; w ustach każdego jest słodka jak miód i jak muzyka na uczcie przy winie.

2. On osiągnął powodzenie w nawróceniu ludu i usunął obrzydliwość bezprawia.

3. Kierował prosto do Pana swe serce, a w czasie bezprawia umocnił pobożność.

4. Oprócz Dawida, Ezechiasza i Jozjasza wszyscy dopuszczali się przestępstw, opuścili bowiem prawo Najwyższego. Królowie Judy zniknęli.

5. Dali bowiem moc swoją innym i chwałę swoją narodowi obcemu,

6. który podpalił wybrane Miasto Przybytku i spustoszył jego ulice,

7. według słów Jeremiasza. Skrzywdzili go bowiem, jego, który już w łonie matki był poświęcony na proroka, aby wyrywał, tracił i niszczył, jak również budował i sadził.

8. Ezechiel oglądał widzenie chwały, jakie okazał mu [Pan] na rydwanie cherubów.

9. Wspominał On też o Hiobie, który trzymał się dróg sprawiedliwości.

10. A kości dwunastu proroków niech wypuszczą pędy ze swego grobu, pocieszyli bowiem Jakuba i wybawili go niezawodną nadzieją.

11. Jakże sławić mamy Zorobabela, który jest jak sygnet na prawej ręce,

12. również i Jozuego, syna Josadaka, którzy za dni swoich zbudowali Dom - wznieśli święty Przybytek Panu, przeznaczony do wiecznej chwały.

13. Pamięć o Nehemiaszu w wielkiej jest cenie! On nam podniósł mury rozwalone, postawił bramy i zasuwy i odnowił nasze domy.

14. Nie było drugiego spośród stworzonych na ziemi jak Henoch, on bowiem z ziemi został uniesiony.

15. Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef, zwierzchnik braci, podpora ludu, którego zwłoki doznały takiej opieki.

16. Sem i Set cieszą się chwałą wśród ludzi, a ponad wszystkimi żyjącymi stworzeniami - Adam.

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina