1. Bywa upomnienie, ale nie w porę, niejeden milczy, a jednak jest mądry.

2. O ileż lepiej jest upomnieć, niż trwać w gniewie.

3. Kto uznaje swój błąd, ustrzeże się szkody.

4. Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa, tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą.

5. Niejeden milczący został uznany za mądrego, a innego skutkiem wielomówstwa znienawidzono.

6. Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie czekać na stosowną chwilę.

7. Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej, a chełpliwy i głupi ją lekceważy.

8. Kto w mówieniu miarę przebiera, odrazę budzić będzie, a ten, co na wszystko sobie pozwala, popadnie w nienawiść.

9. Czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście, a niespodziewany zysk wychodzi na szkodę.

10. Bywa podarunek, który ci nie daje pożytku, i bywa też taki, który podwójną przyniesie ci korzyść.

11. Zdarza się poniżenie z powodu chwały, a znajdzie się taki, który po uniżeniu podniesie głowę.

12. Czasem ktoś kupuje wiele za małe pieniądze, a płaci za to siedem razy więcej.

13. Mędrzec słowami zdobywa sobie miłość, a uprzejmości głupich będą wzgardzone.

14. Podarunek nierozumnego nie przyniesie ci pożytku, ma on bowiem wiele oczu, zamiast jednego;

15. mało on daje, a wymawia wiele, otwiera swe usta jak herold, dzisiaj pożycza, a jutro żądać będzie zwrotu: obrzydły jest taki człowiek!

16. Głupiec powiada: Nie mam przyjaciela i nie ma wdzięczności za moje dobrodziejstwa,

17. ci, którzy jedzą mój chleb, mają złośliwy język. Ileż razy i jakże wielu śmiać się z niego będzie!

18. Lepiej się potknąć na gruncie pod nogami niż o wybryk języka; tak więc na złych upadek przyjdzie prędko.

19. Jak człowiek niemiły, tak opowiadanie w niestosownym czasie, będzie ono stale na ustach ludzi bez wychowania.

20. Przysłowie usłyszane z ust głupiego będzie odrzucone, nie wypowie go bowiem w chwili stosownej.

21. Niejednego niedostatek powstrzymuje od grzeszenia i nie ma on wyrzutów sumienia w czasie swego odpoczynku.

22. Niejeden z powodu wstydu gubi swoją duszę i zatraca ją przez wzgląd na głupiego.

23. Niejeden też z powodu wstydu zrobił obietnicę przyjacielowi i niepotrzebnie uczynił go sobie wrogiem.

24. Kłamstwo jest złym nawykiem człowieka i jest ono stale na ustach ludzi źle wychowanych.

25. Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku.

26. Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim.

27. Mędrzec wsławia się swoją mową, a człowiek rozumny podoba się władcom.

28. Kto uprawia ziemię, podwyższy swe sterty, a kto się podoba władcom, zmaże przestępstwa.

29. Upominki i dary zaślepiają oczy mądrych i jak kaganiec na ustach tłumią nagany.

30. Mądrość ukryta i skarb niewidoczny, jakiż pożytek z obojga?

31. Lepiej postępuje człowiek, co ukrywa swoją głupotę, niż ten, co tai swą mądrość.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina