aaaaa

1. (A karvezetõnek - Dávid zsoltára,

2. amikor Nátán próféta fölkereste, mivel együtt volt Batsebával.)

3. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat!

4. Mosd le bûnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtõl!

5. Gonoszságomat beismerem, bûnöm elõttem lebeg szüntelen.

6. Egyedül teellened vétettem, ami színed elõtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben.

7. Lásd, én vétekben születtem, már akkor bûnös voltam, mikor anyám fogant.

8. De nézd, te az igaz szívben leled örömöd - taníts meg hát a bölcsesség titkára!

9. Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál fehérebb leszek!

10. Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét s ujjongani fognak megtört csontjaim.

11. Fordítsd el arcod bûneimtõl, s töröld el minden gonoszságomat!

12. Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erõs lelkületet!

13. Ne taszíts el színed elõl, és szent lelkedet ne vond meg tõlem!

14. Add meg újra üdvösséged örömét, erõsíts meg a készséges lelkületben!

15. Akkor utat mutatok majd a tévelygõknek, és megtérnek hozzád a bûnösök.

16. Ments meg a vértõl, üdvösségem Istene, s nyelvem áldani fogja igazságosságodat.

17. Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja dicsõségedet.

18. Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égõáldozatot hozok, nem fogadod el.

19. Áldozatom a bûnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg.

20. Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait!

21. Akkor majd tetszenek neked az igaz áldozatok, az égõ- és a teljes áldozat, akkor majd fiatal tulkokat visznek oltárodra.
“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina