aaaaa

1. (Alleluja!) Dicsérjétek az Urat a mennybõl, dicsérjétek a magasságban!

2. Dicsérjétek, angyalai mind, dicsérjétek, égi seregek!

3. Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek, fénylõ csillagok!

4. Dicsérjétek, egeknek egei, dicsérjétek, minden vizek az ég felett!

5. Dicsérjék az Úr nevét, mert az õ parancsára lettek!

6. Odaállította õket minden idõkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül.

7. Dicsérjétek az Urat a földrõl, tengeri szörnyek és tenger mélységei!

8. Tûz és jégesõ, felhõ és hó, dübörgõ viharok, melyek akaratát teljesítitek.

9. Mind ti hegyek és halmok, gyümölcsfák és mind ti cédrusok.

10. Mind ti erdei és mezei állatok, mászó férgek és szárnyas madarak.

11. Föld királyai és mind ti nemzetek, fejedelmei és bírái a földnek.

12. Mind ti ifjak és leányok, öregek és gyermekek.

13. Mindnyájan dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül az õ neve magasztos! Fönsége felülmúlja az eget és a földet, fölemelte népe fejét.

14. Dicsõségére válik mindenkinek, aki hûséges hozzá. Izrael fiainak, a népnek, amely közel van hozzá.
“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina