1. Èuvaj, sine, rijeèi moje i pohrani moje zapovijedi kod sebe.

2. Èuvaj moje zapovijedi, i bit æeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga.

3. Priveži ih sebi na prste, upiši ih na ploèi srca svoga;

4. reci mudrosti: "Moja si sestra" i razboritost nazovi "sestriènom",

5. da te èuva od žene preljubnice, od tuðinke koja laskavo govori.

6. Kad bijah jednom na prozoru svoje kuæe i gledah van kroz rešetku,

7. vidjeh meðu lakovjernima, opazih meðu momcima nerazumna mladiæa:

8. prolazio je ulicom kraj njezina ugla i koracao putem k njezinoj kuæi

9. u sumraku izmeðu dana i veèeri kad se hvata noæna tmina;

10. i gle, susrete ga žena, bludno odjevena i s prijevarom u srcu.

11. Jogunasta bijaše i razuzdana, noge joj se nisu mogle u kuæi zadržati;

12. bila je èas na ulici, èas na trgovima i vrebala kod svakog ugla;

13. i uhvati ga i poljubi i reèe mu bezobrazna lica:

14. "Bila sam dužna žrtvu prièesnicu, i danas izvrših svoj zavjet;

15. zato sam ti izašla u susret, da te tražim, i naðoh te.

16. Svoju sam postelju nastrla sagovima, vezenim pokrivaèima misirskim;

17. svoj sam krevet namirisala smirnom, alojem i cimetom.

18. Hajde da se opijamo nasladom do jutra i da se radujemo užicima ljubavi.

19. Jer muža mi nema kod kuæe: otišao je na dalek put;

20. uzeo je sa sobom novèani tobolac; a vratit æe se kuæi tek o uštapu."

21. Tako ga zavede svojim viènim nagovorom, odvuèe ga svojim glatkim usnama.

22. I ludo on poðe za njom, kao što vol ide na klaonicu i kao što jelen zapleten u mrežu èeka

23. dok mu strijela ne probije jetra, i kao ptica što ulijeæe u zamku, i ne znajuæi da æe ga to života stajati.

24. Zato me, sine moj, poslušaj i èuj rijeèi mojih usta.

25. Nek' ti srce ne zastranjuje na njezine putove i ne lutaj po njezinim stazama.

26. Jer je mnoge smrtno ranila i oborila, i mnogo je onih što ih je pobila.

27. U Podzemlje vode putovi kroz njenu kuæu, dolje u odaje smrti.Livros sugeridos


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.