1. Job progovori i reèe:

2. "Kako dobro znadeš pomoæi nemoænom i mišicu iznemoglu poduprijeti!

3. Kako dobar savjet daješ neukome; baš si preveliku mudrost pokazao.

4. Kome li si ove uputio rijeèi i koji duh je iz tebe govorio?"

5. Pred Bogom mrtvi pod zemljom dolje strepe, vode morske dršæu i nemani njine.

6. Pred njegovim okom otkriven zja Šeol i bezdan smrti nema vela na sebi.

7. On povrh praznine Sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu.

8. On zatvara vodu u svoje oblake, a oblaci se pod njome ne prodiru.

9. On zastire puno lice mjeseèevo razastiruæi svoj oblak preko njega.

10. On je na vodi oznaèio kružnicu gdje prestaje svjetlost i tmine poèinju.

11. Svodu se nebeskom potresu stupovi i premru od straha kada on zaprijeti.

12. Svojom je snagom on ukrotio more i neman Rahaba smrvio mudrošæu.

13. Nebesa je svojim razbistrio dahom, a ruka mu je brzu zmiju probola.

14. Sve to samo djeliæ je djela njegovih, od kojih tek slabu jeku mi èujemo. Ali tko æe shvatit' grom njegove moæi?"Livros sugeridos


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.