1. (A karvezetõnek - Korach fiainak zsoltára.)

2. Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre, Jákob sorsát jóra fordítottad.

3. Néped bûnét megbocsátottad, minden vétkét betakartad.

4. Méltatlankodásodat visszavontad, haragod tüzét lelohasztottad.

5. Teremts újjá minket, Istenünk, tedd félre neheztelésedet, Szabadítónk!

6. Örökké neheztelni akarsz ránk, átterjed bosszúd minden nemzedékre?

7. Nem akarsz bennünket fölébreszteni, néped már nem ujjonghat többé benned?

8. Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, adj nekünk kegyesen szabadulást!

9. Hadd hallom, mit hirdet az Úr, a mi Istenünk! Valóban, õ a békét hirdeti. Békét népének és minden szentjének, mindenkinek, aki szívbõl megtér hozzá.

10. Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik õt félik, s dicsõség lakik majd földjükön.

11. Az igazság és a hûség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált.

12. A földbõl kisarjad a hûség, az égbõl igazságosság tekint le.

13. Igen, az Úr kiárasztja áldását és földünk meghozza termését.

14. Igazságosság jár elõtte, és béke a lába nyomában.

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina