1. Ekkor mondta Dávid: "Ez az Úrnak, az Istennek a háza és ez Izrael számára az égõáldozat oltára."

2. Dávid parancsot adott, hogy hívják össze az idegeneket, akik Izrael földjén éltek. Megtette õket kõfaragónak, hogy szegletköveket faragjanak az Isten házának építéséhez.

3. Dávid nagy mennyiségû vasról is gondoskodott szegnek és sarokvasnak a kapuszárnyakhoz, valamint annyi bronzról, hogy nem lehetett megmérni,

4. s végül tömérdek cédrusfáról, mert a szidoniak és a tírusziak nagyon sok cédrusfát hoztak Dávidnak.

5. Dávid így gondolkozott: A fiam, Salamon, fiatal és gyenge, a háznak azonban, amelyet az Úrnak építünk, egészen nagynak kell lennie, hogy dicsõséget és hírnevet szerezzen minden nép elõtt. Ezért elõkészületeket kell tennem. Dávid halála elõtt valóban megtette az elõkészületeket,

6. azután hívatta a fiát, Salamont és megparancsolta neki, hogy építsen házat az Úrnak, Izrael Istenének.

7. Dávid ezt mondta Salamonnak, "Fiam, nekem magamnak volt szándékomban, hogy házat építsek az Úr, az én Istenem nevének,

8. de az Úr szózatot intézett hozzám: Sok vért ontottál és nagy háborúkat vívtál, ne építs hát házat a nevemnek, mert sok vért ontottál színem elõtt a földre.

9. Nézd, született egy fiad, õ a béke embere lesz. Békét adok neki körös-körül, minden ellenségétõl. Salamon lesz a neve. Az õ napjaiban békét és nyugalmat adok Izraelnek,

10. õ építsen házat a nevemnek. A fiam lesz, én meg atyja leszek. Örökre megerõsítem Izrael fölötti uralmának trónját.

11. Nos hát, fiam, legyen veled az Úr, sikerüljön házat építened az Úrnak, a te Istenednek, ahogy elõre megmondta rólad.

12. Az Úr adjon neked bölcsességet és okosságot, és nyilvánítsa ki neked Izraelre vonatkozó akaratát. Te pedig tartsd meg az Úrnak, a te Istenednek a törvényét.

13. Szerencsés leszel, ha igyekszel megtartani a törvényt és a parancsokat, amelyeket az Úr Izrael számára Mózesnek adott. Légy erõs és bátor! Ne félj és ne rettegj!

14. Nézd, saját szegénységembõl félre tudtam tenni az Úr háza számára 100 000 aranytalentumot, egymillió ezüsttalentumot, s annyi vasat és bronzot, hogy meg sem lehet mérni. Fát és követ is szereztem, de még te is tehetsz hozzájuk.

15. Mesteremberek is nagy számban állnak rendelkezésedre: kõmûvesek, ácsok és mindenféle mûvészetben jártas számtalan ember,

16. akik meg tudják munkálni az aranyat, az ezüstöt, a bronzot és a vasat. Rajta hát, láss hozzá és legyen veled az Úr."

17. Dávid megparancsolta Izrael minden tisztviselõjének, hogy segítse Salamont:

18. "Az Isten, az Úr, nemde veletek volt és nyugalmat adott nektek körös-körül. Az ország népét a kezembe adta, s a föld meghódolt az Úr és az õ népe elõtt.

19. Most tehát egész szívvel és lélekkel keressétek az Urat, a ti Isteneteket. Rajta, építsetek szentélyt Istennek, az Úrnak, hogy a szövetség ládáját és az Isten szent dolgait bevigyétek abba a házba, amelyet az Úr nevének építtek."

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina