1. Dávid és a sereg vezérei kijelölték Aszafnak, Jemánnak és Jedutunnak a fiait, a prófétákat, hogy citerán, hárfán és cimbalmon kísérjék az éneket. Az erre a szolgálatra rendelt férfiakat is összeírták.

2. Aszaf fiai közül: Zakkur, József, Netanja és Azareela. Aszaf fiai az atyjuktól függtek, aki a király útmutatása szerint lelkesen kísérte az énekeket.

3. Jedutun részérõl: Jedutun fiai: Gedaljahu, Ceri, Jesajahu, Simi, Hasabjahu és Mattitjahu, hatan, atyjuknak, Jedutunnak a vezetésével, aki citerán játszott hála- és dicsõítõ éneket az Úrnak.

4. Heman részérõl: Heman fiai: Bukkijahu, Mattanjahu, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romanti, Ezer, Josbekasa, Mallotti, Hotir, Machaziot.

5. Ezek mind Hemannak, a király látóemberének a fiai. Isten parancsa szerint a harsonákat fújták. Isten Hemannak tizennégy fiút és három leányt adott.

6. Ezeknek mind atyjuk volt a vezetõjük, amikor az Úr házának szolgálatában, a király útmutatása szerint cimbalommal, hárfával és citerával kísérték az éneket. Aszafot, Jedutunt és Hemant,

7. akik jártasak voltak az Úr elõtti éneklésben, testvéreikkel együtt írták össze. Számuk 288-at tett ki.

8. Õk is sorsvetés útján léptek szolgálatba, mind a fiatal, mind az öreg, a mester a tanítvánnyal.

9. Az elsõ sors az aszafita Józsefre esett, a második Gedaljahura, õrá magára, a testvéreire és a fiaira, tizenkettõjükre.

10. A harmadik Zakkurra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

11. A negyedik Jicrire, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

12. Az ötödik Netanjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

13. A hatodik Bukkijahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

14. A hetedik Jezareelára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

15. A nyolcadik Jesajahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

16. A kilencedik Mattanjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

17. A tizedik Simire, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

18. A tizenegyedik Asareelre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

19. A tizenkettedik Hasabjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

20. A tizenharmadik Subaelre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

21. A tizennegyedik Mattitjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

22. A tizenötödik Jeremotra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

23. A tizenhatodik Hananjahura, a fiaira, és a testvéreire, tizenkettõjükre.

24. A tizenhetedik Josbekasára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

25. A tizennyolcadik Hananira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

26. A tizenkilencedik Mallottira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

27. A huszadik Eljatára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

28. A huszonegyedik Hotirra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

29. A huszonkettedik Giddaltira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

30. A huszonharmadik Machaziotra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

31. A huszonnegyedik Romanti-Ezerre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettõjükre.

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina