4. "A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što uèiniti.
“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina