4. "A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što uèiniti.
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina