1. Pavao, apostol - ne od ljudi ni po kojem èovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih -

2. i sva braæa koja su sa mnom: Crkvama u Galaciji.

3. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista,

4. koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega,

5. komu slava u vijeke vjekova! Amen.

6. Èudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanðelje,

7. koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoæe prevratiti evanðelje Kristovo.

8. Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anðeo s neba navješæivao neko evanðelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!

9. Što smo veæ rekli, to sad i ponavljam: navješæuje li vam tko neko evanðelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.

10. Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugaðati, ne bih bio Kristov sluga.

11. Obznanjujem vam, braæo: evanðelje koje sam navješæivao nije od ljudi,

12. niti ga ja od kojeg èovjeka primih ili nauèih, nego objavom Isusa Krista.

13. Ta èuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: preko svake sam mjere progonio i pustošio Crkvu Božju

14. te sam u židovstvu, prerevno odan otaèkim predajama, nadmašio mnoge vršnjake u svojem narodu.

15. Ali kad se Onomu koji me odvoji veæ od majèine utrobe i pozva milošæu svojom, svidjelo

16. otkriti mi Sina svoga da ga navješæujem meðu poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju

17. i ne uziðoh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask.

18. Onda nakon tri godine uziðoh u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana.

19. Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova.

20. Što vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem.

21. Zatim doðoh u krajeve sirijske i cilicijske.

22. Osobno pak bijah nepoznat Kristovim crkvama u Judeji.

23. One su samo èule: "Negdašnji naš progonitelj sada navješæuje vjeru koju je nekoæ pustošio"

24. i slavile su Boga zbog mene.


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina