1. Starješina ljubljenom Gaju koga ljubim u Istini.

2. Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.

3. Veoma se obradovah kada doðoše braæa i posvjedoèiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini.

4. Èuti da moja djeca po Istini žive! - nema mi veæe radosti od toga.

5. Ljubljeni, pravi si vjernik u svemu što èiniš za braæu, i to za došljake.

6. Oni posvjedoèiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro æeš uèiniti ako ih ispratiš Boga dostojno.

7. Jer poradi Imena iziðoše i ne primaju ništa od pogana.

8. Mi smo dakle dužni takve primati da budemo suradnici Istine.

9. Pisao sam nešto Crkvi: ali Diotref, koji hoæe da bude prvi meðu njima, ne prima nas.

10. Zato ako doðem, spoèitnut æu mu djela koja èini naklapajuæi zlobne rijeèi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braæe, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve.

11. Ljubljeni! Ne nasljeduj zlo, nego dobro. Tko dobro èini, od Boga je; tko zlo èini, nije vidio Boga.

12. Za Demetrija svjedoèe svi, i sama Istina, a i mi svjedoèimo. A znaš da je naše svjedoèanstvo istinito.

13. Mnogo bih ti imao pisati, ali neæu da ti pišem crnilom i perom.

14. Nadam se da æu te uskoro vidjeti pa æemo iz usta u usta govoriti.

15. Mir tebi! Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi prijatelje poimence.


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina