1. Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom sveæeniku:

2. "Ovako govori Jahve nad Vojskama. Narod ovaj govori: 'Nije još došlo vrijeme da se opet sazda Dom Jahvin!'

3. Zato je došla rijeè Jahvina preko proroka Hagaja:

4. A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kuæama, dok je ovaj Dom razvaljen.

5. I zato, ovako sada govori Jahve nad Vojskama: Razmotrite svoje putove!

6. Sijete mnogo, malo dovozite; jedete, a niste siti; pijete, a napojit' se ne možete; odijevate se, a nije vam toplo. Poslenik zaraðuje plaæu, a stavlja je u prodrt tobolac!"

7. Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Razmotrite svoje putove!

8. Idite na goru, dovezite drva i podignite opet Dom; bit æe mi to milo i proslavit æu se" - govori Jahve.

9. "Nadaste se obilju, a gle, malo je; što dovezete kuæi, ja otpuhnem. A zašto?" - rijeè je Jahve nad Vojskama. "Zato što je Dom moj razvaljen, dok se svaki od vas brine za dom svoj.

10. Stog' je nebo uskratilo rosu, a zemlja uskratila usjeve.

11. Ja dozvah sušu na zemlju i gore, na žito i vino, na ulje i na sve što zemlja raða, na ljude i stoku i na svaki trudno steèen plod."

12. A Zerubabel, sin Šealtielov, i Jošua, sin Josadakov, veliki sveæenik, i sav ostali narod poslušaše glas Jahve, Boga svojega, i rijeèi proroka Hagaja u onome radi èega ga Jahve njima posla: i narod se poboja Jahve.

13. Tada Hagaj, glasnik Jahvin, po Jahvinu nalogu ovako reèe narodu: "Ja sam s vama" - rijeè je Jahvina. -

14. Jahve probudi duh Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i duh Jošui, sinu Josadakovu, velikom sveæeniku, i duh svemu ostalom narodu te oni doðoše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega.

15. Bijaše to dvadeset i èetvrtoga dana šestog mjeseca.


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina