1. Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji,

2. po predznanju Boga Oca, posveæenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira!

3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrðu svojemu uskrsnuæem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu,

4. za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas,

5. vas koje snaga Božja po vjeri èuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.

6. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog razlièitih kušnja:

7. da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i èast o Objavljenju Isusa Krista.

8. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikæete od radosti neizrecive i proslavljene

9. što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

10. To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj.

11. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedoèio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doæi:

12. bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anðeli žude nadviti.

13. Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista.

14. Kao poslušna djeca ne suprilièujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja.

15. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju.

16. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.

17. Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti.

18. Ta znate da od svog ispraznog naèina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni neèim raspadljivim, srebrom ili zlatom,

19. nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.

20. On bijaše doduše predviðen prije postanka svijeta, ali se oèitova na kraju vremena radi vas

21. koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

22. Pošto ste posluhom istini oèistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.

23. Ta nanovo ste roðeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: rijeèju Boga koji živi i ostaje.

24. Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet,

25. ali Rijeè Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak rijeè jest evanðelje koje vam je naviješteno.


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina