1. Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten

2. Crkvi Božjoj u Korintu - posveæenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.

3. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

4. Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:

5. u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj rijeèi i svakom spoznanju.

6. Kako li se svjedoèanstvo o Kristu utvrdilo u vama

7. te ne oskudijevate ni na jednom daru èekajuæi Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!

8. On æe vas uèiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.

9. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

10. Zaklinjem vas, braæo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude meðu vama razdora, nego budite savršeno istog osjeæanja i istog mišljenja.

11. Jer Klojini mi, braæo moja, o vama rekoše da meðu vama ima svaða.

12. Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".

13. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?

14. Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;

15. da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.

16. A da, krstih i Stefanin dom. Inaèe ne znam krstih li koga drugoga.

17. Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješæivati evanðelje, i to ne mudrošæu besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

18. Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.

19. Ta pisano je: Upropastit æu mudrost mudrih, i odbacit æu umnost umnih.

20. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživaè ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?

21. Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošæu, svidjelo se Bogu ludošæu propovijedanja spasiti vjernike.

22. Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,

23. a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,

24. pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.

25. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jaèe je od ljudi.

26. Ta gledajte, braæo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.

27. Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;

28. i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,

29. da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.

30. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posveæenje, i otkupljenje,

31. da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina