1. Proroèanstvo nad Ninivom. Knjiga viðenja Nahuma Elkošanina.

2. Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik! Jahve se osveæuje, gospodar srdžbe! Jahve se osveæuje svojim protivnicima, ustrajan u gnjevu na neprijatelje.

3. Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moæi. Ne, Jahve neæe pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci.

4. Prijeti moru i isušuje ga, presušuje sve rijeke. ...Bašan i Karmel uvenuli su, povenuli su pupoljci Libana!

5. Pred njim se gore potresaju, bregovi se ljuljaju, zemlja se pod njim provaljuje, krug zemaljski i sve što na njem stanuje.

6. Tko može izdržati pred bijesom njegovim? Tko æe odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom? Jarost se njegova kao vatra izlijeva i litice se pred njim kidaju.

7. Jahve je dobar onima koji se u njeg' uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utjeèu

8. kada potopne vode poplave. Uništit æe one koji se protiv njega podižu, progonit æe svoje dušmane u najmrkliji mrak.

9. Što vi snujete protiv Jahve? On uništava do kraja; nevolja se neæe dva puta podiæi.

10. Kao trnovita šikara i kao pijanci na pijanki, k'o suha slama bit æe potpuno smlavljeni.

11. Iz tebe je potekao onaj koji snuje zlo protiv Jahve, savjetnik Belijala.

12. Jahve ovako govori: "Neka su spremni, neka mnogobrojni, bit æe pokošeni, uništeni. Ako sam te ponizio, neæu te odsada ponižavati.

13. A sada, razbit æu jaram koji te steže, raskidat æu tvoje okove."

14. Protiv tebe Jahve nareðuje: "Neæe više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit æu likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo æu uèiniti."


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina